Za Júliusom Gabulom

 

 

MGR. JÚLIUS GABUL
27.3.1915 - 30.3.2008
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Vrbové na čele s predsedníctvom zboru a ďalšími členmi zboru sa vo štvrtok 3. apríla 2008 o 15.00 hodine v evanjelického chrámu v Liptovskom Mikuláši lúčil so svojím bývalým farárom Mgr. Júliusom Gabulom, ktorý v našom zbore pôsobil v rokoch 1985 - 1993.
     Július Gabul sa narodil ako jediné dieťa 27.3.1915 v Čabradskom Vrbovku. Do stavu manželského vstúpil 18.11.1947 v Banskej Štiavnici s Darinou rod. Kachničovou, ktorá zomrela v novembri m. r. krátko pred dovŕšením 60. výročia sobáša. V manželstve im Pán požehnal tri deti Milan, Zora a Július.
     Po ukončení teologických štúdii pôsobil ako farár v Partizánskom (1947 – 1959), kde postavil kostol.
     V L. Mikuláši pôsobil J. Gabul v rokoch 1959-1985. Účinkovanie brata farára Gabula bolo nesmierne zložité. Každá aktivita v zbore bola štátnou správou negatívne hodnotená. Nutná oprava kostola, vymaľovanie chrámu podľa návrhu akad. maliarky Ester Šimerovej - Martinčekovej je dodnes svedkom premyslenej maľby a úpravy kostola. K najťažším prácam patrila výstavba kostola v Iľanove. Dňa 1.2.1976 bola posvätená modlitebňa v Iľanove.
     Vo Vrbovom pôsobil od roku 1985 – 1993. Za účinkovania vo Vrbovom generálne opravil kostol z vnútra. Previedla sa rekonštrukcia elektrických rozvodov a vymaľovanie kostola (1989).
     Zomrel v Bratislave 30.3.2008, keď sa dožil 93 rokov a 3 dni. Bol najstarším žijúcim farárom v evanjelickej cirkvi.
     Nech mu Pán dopraje tiché spočinutie až do dňa vzkriesenia.

 

Nad otvoreným hrobom

Nad otvoreným hrobom

11.05.2008 23:41:59
ecavvrbove
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one