V Cirkevnom zbore ECAV Vrbové vyvrcholil Jubilejný rok 85. výročia pamiatky posvätenia chrámu.

V piatok 24. októbra 2014 o 18.00 hod. sa uskutočnil slávnostný koncert. Na koncerte účinkovali: Teodor Launer, organ (kantor v CZ ECAV Limbach), Karol Lago, flauta, sopránsaxofón (rodák z Vrbového) a Ľudovít Nosko, spev (Slovenský Grob).
PROGRAM KONCERTU

WHY - T. Launer
GIGUE -G. F. Händel
SWAN - Camille Saint - Saens
GOSPEL MEDLEY
CHORAL z kantáty BWV 147 - J. S. Bach
SOLFEGGIETTO - C.P.E. Bach
FANTAZIA - W. A. Mozart
LARGO OMBRA MAI FU - G. F. Händel
SAILING - G. Sutherland
ADAGIO - T. Albinoni
SERENADA - F. Schubert
HALLELUJA - L. Cohen

Mnohých poslucháčov okrem iných skladieb pohladili slová z piesne SAILING, ktoré v preklade znejú:
PLAVÍM SA NA MORI,
NAZAD DOMOV
PLAVÍM SA BÚRLIVÝMI VODAMI
ABY SOM BOL BLÍZKO TEBA
ABY SOM BOL SLOBODNÝ
JA SA VZNÁŠAM, LETÍM AKO VTÁK V OBLAKOCH
LETÍM PONAD VYSOKÉ MRAKY
CHCEM BYŤ S TEBOU
CHCEM BYŤ SLOBODNÝ
POČUJEŠ MA? URČITE MA POČUJEŠ
POČAS TEJTO TMAVEJ NOCI AJ Z TEJ DIAĽKY
TÚŽIM BYŤ S TEBOU
A PLAVÍME SA BÚRLIVÝMI VODAMI
ABY SME BOLI V TVOJEJ BLÍZKOSTI
ABY SME BOLI VOĽNÍ
OH PANE CHCEM BYŤ V TVOJEJ BLÍZKOSTI
OH PANE CHCEM BYŤ BLÍZKO TEBA
CHCEM BYŤ VOĽNÝ...
CHCEM BYŤ SLOBODNÝ...

A ako sme prišli k umelcom?
V poslednú augustovú nedeľu sme boli bez organa, nakoľko sestra organistka bola mimo Vrbového a nenašli sme na nedeľu náhradu.
Služby Božie sa začali s tým, že všetko malo ísť bez sprievodu organu. Po oslovení, zaspievaní predspevu začali sme spievať prvú pieseň. V tom sa pri oltári objavila sestra zborová dozorkyňa a oznamuje mi, že v kostole je človek, ktorý vie hrať, vraj je kantor a tak či môže ísť k organu. Ja som prikývol. V polovici prvej piesne zrazu sa rozozvučal organ. Hneď z prvých tónov bolo počuť, že to nie je obyčajný organista ale skúsený hudobník.
V oznamoch som poďakoval neznámemu bratovi kantorovi a poznamenal, že aj keď mi je zatiaľ neznámy, bude po bohoslužbách bude iste známy.
Po ukončení služieb Božích veriaci v našom zbore idú okolo oltára na oferu a ja sa pýtam sestry zborovej dozorkyne, že odkiaľ je ten brat kantor. Vraj z Limbachu. A ja hneď, veď je to farársky syn, hudobník Teodor Launer.
Do kostola prišiel preto, lebo bol na návšteve u svojho kamaráta tiež hudobníka Karola Lagu rodáka z Vrbového. Keď sa opýtal domácich, že či v zbore ešte pôsobí nejaký farár Jäger, hneď sa rozhodol aj s manželkou Karola Lagu prísť do kostola na bohoslužby a tak navštíviť nástupcu jeho otca Gustáva Launera, ev. farára a konseniora na Ostrej Lúke. Tam som pôsobil 16,5 roka ako farár po smrti jeho otca, ktorý zomrel 21.10.1976. Zaspomínajúc si na tie časy sme sa dostali až ku koncertu, ktorý sa zrealizoval 24.10.2014.
Na Ostrej Lúke som pôsobil do marca 1993, keď som prišiel do Vrbového.
28.10.2014 08:05:57
ecavvrbove
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one