MENOSLOV FARÁROV A KAPLÁNOV:

 

PRED TOLERANČNÝM PATENTOM:

 

01. Ján BELLESINUS         1610 – 1620

02. Mikuláš BAROŠ            1620 – 1632

kapláni:    Michal Lovčány                              1622

               Mikuláš Vietoris                             1623

               Eliáš Senis z Očovej                       1626

               Daniel Seböfi (Šebo) z Bánoviec     1627

               Jur Liborcenus Cabalides                1632

03. Kňaz JURAJ z Čiech     1639

04. Daniel PERLÍCIUS

05. Mikuláš URBANOVIČ

06. Mikuláš ŠELMÉCI        1686

07. Ján JESTRABÍNY        1706

08. Samuel JESTRABÍNY  zanedlho rím. katolíkmi vyhnaný

 

 

PO TOLERANČNOM  PATENTE:

 

09. Ondrej LAČNÝ              1783 – 1808      od roku 1785 aj seniorom

10. Ján BUKOVINSKÝ       1808 – 1812

11. Ondrej PECNÍK            1812 – 1823

Juraj NAGY                          1823 – 1826

administrátor zboru z Vaďoviec

12. Ján FABRICIUS            1826 – 1840

kaplán:    Karol Štúr                                      1838 - 1839

13. Pavel KOŠACKÝ           1840 – 1892

kaplán: Michal Košacký

14. Pavel GALLÁŠ              1892 – 1926

15. Július BODNÁR             1926 – 1934    od roku 1928 aj seniorom

kapláni:    Ján Galád                                      1828 - 1930

               Karol Pavle                                    1929

               Ľudovít Vajdička                            1930 - 1931

               Teodor Bálent                                1931 - 1932

               Pavel Chorvát                                 1932 - 1933

               Ján Michalec                                  1932 - 1933

               Pavel Škrinár                                  1933 - 1934

pplk. Theodor BÁLENT      1934 - 1935

administrátor zboru

16. Jozef BUČKO                1935 – 1940

17. Alexander BARICA       1940 – 1948

kapláni:    Ján Hano                                        1944 – 1947

               Pavel Hanka                                   1947

               Ján Kalanda                                   1948

Pavel PROKSA                    1948

administrátor zboru

18. Jozef KMEŤ                  1948 – 1955    od roku 1954 aj seniorom

kapláni:    Simeon Surkoš                               1953

               Dušan Lúčanský                             1953

               Miroslav Synak                              1954 – 1955

Michal LANTAJ                  1955

administrátor zboru

19. Alexander VYLETEL     1955 – 1984

Pavel KLEMENT                1984 . 1985

administrátor zboru

20. Július GABUL                1985 – 1993

Ondrej PROSTREDNÍK    1993

administrátor zboru

21. Miroslav JÄGER            1993                od roku 1996 aj seniorom

kapláni:    Viera Mosná                                  1998

               Milan Kachnič                                1998

               Zuzana Raganová - Durcová           1999 - 2003

               Kristián Kostecký                           2003 - 2005

               prof. Dr. Július Filo, em.biskup        2007 - 2008

               Miriam Prášilová                             2008

22. Mgr. Dana MURÍNOVÁ  2017 - 

 
 

zborový farári

kapláni

administrátori

 

KOŠACKÝ Pavel

KOŠACKÝ Pavel

GALLÁŠ Pavel

GALLÁŠ Pavel

BODNÁR Július

BODNÁR Július

BUČKO Jozef

BUČKO Jozef

KMEŤ Jozef

KMEŤ Jozef

VYLETEL Alexander

VYLETEL Alexander

GABUL Július

GABUL Július

JÄGER Miroslav

JÄGER Miroslav

smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one