ŠTATÚT ZBORU

 Novelizácia Zborového štatútu CZ ECAV na Slovensku VRBOV je už seniorálnym presbyterstvom schválená uznesením  číslo 22/2008 !!!

 

 

Zborový štatút 2008 - schválený.doc  115.71kB

Tu si môžete pozrieť Zborový štatút v novelizovanej podobe, ako ho schválil zborový konvent a následne seniorálne presbyterstvo Bratislavského seniorátu.

Zborový štatút 2008 - nový.doc  114.69kB

Tu si môžete pozrieť celkové znenie Zborového štatútu, ako by mal znieť po jeho schválení zborovým konventom 15.6.2008

smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one