Rozpočer na rok 2008

Rozpočet CZ ECAV na rok 2008.xls  29.7kB
                                                    Rozpočet na rok 2008
PRÍJMY:
Druh príjmov: Skutoč. r. 2006 Rozp. r. 2007 Očak. pl. 07 Rozp. 2008
Príjmy z nájmu: 5 466,00 2 700,00 2 524,00 2 700,00
Ostatný príjem: 100,00 100,00 0,00 0,00
Cirkevný príspevok - ( cirk. daň):                            126 900,00 142 000,00 126 850,00 142 000,00
Milodary:                                   95 900,00 85 000,00 104 600,00 100 000,00
Ofery: 89 436,00 80 000,00 100 558,00 90 000,00
Cirkevné fondy: 45 000,00 0,00 9 422,10 0,00
ŠR a Samospráva:                       61 500,00 50 000,00 24 000,00 50 000,00
Daň VPÚ: 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostatné:                                       109 280,10 82 900,00 89 880,80 90 300,00
     a)  úroky na BÚ: 86,10 100,00 70,80 100,00
     b)  za prenáj. zb. domu: 0,00 0,00 0,00 2 500,00
     c)  SÚ za energie: 2 400,00 2 400,00 2 400,00 1 400,00
     d)  za zvonenie: 550,00 400,00 400,00 500,00
     e)  MCP: 80 900,00 70 000,00 80 850,00 80 800,00
     f) sponzorské od podnikateľov 5 000,00 0,00 0,00 0,00
     f)  ostatné: 20 344,00 10 000,00 6 160,00 5 000,00
Pôžičky prijaté:                                    

622 670,00

0,00 0,00 0,00
Príjmy celkom:                           1 156 252,10 442 700,00 457 834,90 475 000,00
Rozdiel príjmov a výdavkov:
Skutoč. r. 2006 Rozp. r. 2007 Očak. pl. 07 Rozp. 2008
Príjmy spolu: 1 156 252,10 442 700,00 457 834,90 475 000,00
Výdavky spolu:  1 157 369,80 442 700,00 442 041,90 475 000,00
Rozdiel prájmov a výdavkov: -1 117,70 0,00 15 793,00 0,00
14.04.2008 17:27:21
ecavvrbove
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one