Predsedníctvo a presbytestvo CZ ECAV Vrbové sa touto cestou obracia na všetkých členov nášho Cirkevného zboru ECAV na Slov. Vrbové, ktorí si ešte do dnešného dňa neuhradili cirkevný príspevok za rok 2016 a niektorí aj za minulé roky. Táto povinnosť vyplýva z Cirkevného zákona č. 2/99 paragraf 9. Cirkevný príspevok v našom zbore činí na deti do 14 rokov 5,- € a na dospelého 10,- €.
Cirkevný príspevok môžete uhradiť vo farskej kancelárii každú nedeľu od 9.30 hod., a potom po bohoslužbách, alebo aj priamo na náš účet v Slovenskej sporiteľni.
Číslo účtu: 0048275257/0900
IBAN SK16 0900 0000 0000 4827 5257
BIC: GIBASKBX
Variabilný symbol: uveďte rok za ktorý platíte
a do správy pre prijímateľa uveďte mena platiacich a adresu.
Za splnenie si tejto povinnosti každého člena zboru vopred srdečne ďakuje predsedníctvo a presbyterstvo zboru..

Za zaplatenie príspevku vopred ďakuje predsedníctvo zboru.
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one