Žilinská synoda

Milí bratia a sestry, milí čitatelia našej stránky!

V tomto roku ubehlo 400. rokov od konania významnej udalosti pre našu Evanjelickú cirkev a. v. a to Žilinskej synody, ktorú dal zvolať palatín Juraj Thurzo a kde sa organizačne rozdelila naša sirkev na superintendencie (dištrikty). Viac informácii si môžete prečítať na webovej stránke:

http://www.ecav.sk/?p=ZS_zil_synoda_1610

 

Okrem toho zbor plánuje usporiadať zájazd do Žiliny, preto je potrebné sa prihlásiť najneskôr do 25. mája 2010 na farskom úrade vo Vrbovom alebo u kurátorov alebo presbyterov.

 

Plagát k Žilinskej synode

Plagát k Žilinskej synode

Žilinská synoda 1610 - 2010

Žilinská synoda 1610 - 2010

03.05.2010 18:05:35
ecavvrbove
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one