Žiaci II. ZŠ spomínali tiež na Jozefa Bučku

     V pondelok 13. septembra 2010 si žiaci II. ZŠ na Komenského ulici vo Vrbovom na hodinách evanjelického náboženstva a etickej výchovy s vyučujucími Mgr. Vierou Hankócyovou - riaditeľkou školy a Mgr. Miroslavom Jägrom, evanj. farárom,  v rámci témy holokaust a osobnosti Vrbového, pripomenuli 65. výročie smrti evanj. farára a martýra Jozefa Bučku, ktorý zahynul v koncentračnom tábore Ebensee v noci zo 6. na 7. mája 1945. Vyučujúci zborový farár žiakom 5. - 9. ročníka na hodinách priblížil osobnosť Jozefa Bučku, jeho pôsobenie vo Vrbovom a následne si žiaci pozreli dokumentárny film z cyklu - História jedného dokumentu -, s názvom "ZEM SPRAVODLIVOSTI". Pani riaditeľka zase priblížila žiakom, čo bol a je holocaust. Počas hodiny bola žiakom predstavená aj nová knižná publikácia od Zory Frkáňovej: Jozef Bučko, život a dielo. Túto knihu v nedeľu 12.9.2010 predstavil na zborovom dni v amfiteátri na Pustej Vsi asi 180 poslucháčom doc. Dr. Miloš Kovačka, riaditeľ Národného bibliografického ústavu Slovenskej národnej knižnice v Martine za účasti deti Jozefa Bučku - Milana a Jely.

     Žiaci si v rámci hodiny osvojili krásnu myšlienku pána farára Bučku, ktorú povedal vo Vrbovom v roku 1940, keď uvádzal novú mladú pani učiteľku Ľudmilu Cambelovú neskôr Havlíkovú. Vtedy jej povedal:

     "Čo je platné vzdelanie bez šľachetnosti, čo veľká múdrosť bez mravnosti, na čo sú nám vodcovia bez spravodlivosti a vládcovia bez ľudskosti."

     Tieto slová sú aktuálne po toľkých desaťročiach aj dnes a treba sa nad nimi zamyslieť. 

Jozef BUČKO, evanj. farár.jpg
Jozef Bučko, lícny obal knihy.jpg
Jozef Bučko, zadný obal knihy.jpg
Pozeranie dokumentu Zem spravodlivosti.jpg
Spojené vyučovanie NAV a ETV.jpg
Téma hodiny - HOLOCAUST.jpg
Ukážka z filmu na modernej tabuli.jpg
Žiaci pri prezentácii dokumentu o J. Bučkovi.jpg
15.09.2010 16:54:47
ecavvrbove
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one