Teologická konferencia

ECAV na Slovensku tradične organizuje teologickú konferenciu ako duchovno-vzdelávacie podujatie pre duchovných ECAV na Slovensku. Tento rok sa konferencia uskutočnila v rámci osláv 400. výročia konania Žilinskej synody 29. – 30. 6. 2010 vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline.

Konferencia aj oslavy sa konali pod spoločným biblickým citátom „Potvrď, Bože, čo si vykonal pre nás“ (Ž 68, 29b). Výnimočne sa na nej stretli ordinovaní bratia a sestry spolu s tými, ktorých zaujíma historická téma Žilinská synoda 1610. Cieľom tejto konferencie nebolo priniesť iba teologické informácie, ale aj vedecko-historické, a to nie len pre kňazov, ale aj pre širokú verejnosť.

Cieľom teologickej konferencie však nikdy nie je iba vzdelávanie a duchovné zdieľanie, ale aj vytváranie spoločenstva farárov – bratov a sestier v duchovnej službe. Teologická konferencia je miesto, kde môžu načerpať nové vedomosti, oboznámiť sa s aktuálnymi teologickými diskusiami a teologickými smermi u nás i v zahraničí, no kde sa môžu aj stretať, spoznávať a vymieňať si názory či skúsenosti. Pre duchovných ECAV je to vítaná príležitosť prežiť 2-3 dni v prostredí s vysokou koncentráciou informácií, duchovna a priateľskej atmosféry.

Možno povedať, že Teologická konferencia 2010 splnila všetky očakávania organizátorov. Zúčastnilo sa na nej 97 ľudí, čo je síce menej oproti minulým rokom, no možno to vysvetliť tým, že oslavy Žilinskej synody boli pripravené v rozsahu jedného celého týždňa. Teologická konferencia bola otváracím podujatím týchto osláv, a teda bolo pravdepodobné, že nie všetci kňazi a bývalí „skalní” účastníci teologickej konferencie sa zúčastnia na všetkých podujatiach v rámci osláv Žilinskej synody.

V rámci teologickej konferencie 2010 odzneli prednášky teológov i historikov:
Mgr. Miloš Klátik, PhD. – 400. výročie prvej evanjelickej krajinskej synody - Najdôležitejšie momenty Žilinskej synody
David P. Daniel, PhD. – Cesta do Žiliny
prof. ThDr. Igor Kišš – Žilinská synoda a jej humánny odkaz
Dr. theol. habil. Rudolf Keller – Slovenské cirkevné dejiny z hľadiska nemeckého cirkevného dejepisectva
Dr. Botond Kertész – Žilinská synoda a jej doba
doc. Dr. Miloš Kovačka, CSc. – Zákony a ustanovenia Žilinskej synody z roku 1610

Ich cieľom bolo priblížiť historický význam, ale aj teologický a humánny odkaz Žilinskej synody pre súčasnosť. Je veľmi potrebné, aby sme si neustále pripomínali dielo našich predkov a udalosti, ktoré ovplyvňovali vznik a ďalší život našej cirkvi v minulosti. Teologická konferencia priblížila udalosti a ich dejinné pozadie z roku 1610 nielen fararskej, ale aj laickej verejnosti. Priniesla veľmi fundovaný pohľad na udalosti v 17. storočí a ich analýzu pre dnešok.
V rámci konferencie si prítomní pripomenuli okrúhle výročia ordinácií a Zbor biskupov s predsedom ZED-u prítomným jubilantom zablahoželali, odovzdali pamätné listy a spomienkové darčeky vydané k 400. výročiu Žilinskej synody.

Jubilanti:
1. Juházy Jozef 30
2. Mišina Boris 30
3. Moncoľová Kornélia 30
4. Balocký Jaroslav 35
5. Gdovin Ján 35
6. Mišiaková Jaroslava 35
7. Gažík Peter 35
8. German Dušan 35
9. Genčanská Zuzana 35
10. Jäger Miroslav 35
11. Kováčik Dušan 35
12. Schvarc Vladimír 35
13. Heinrichová Helena 35
14. Baláž Ján 40
15. Kachničová Zora 40
16. Grexa Jozef 40
17. Kachnič Ján 40
18. Osuský Ivan 45
19. Kopanica Pavel 50
20. Hudák Michal 55
21. Klátik Ján 55
22. Adamovičová Anna 55
23. Velebír Ján 55
24. Nosáľ Milan 55
25. Kissová Emília 55
26. Jágerský Ján 65

Cirkev je momentálne v našich rukách a našou úlohou je, aby sme ju s pomocou Božou viedli a spravovali tak, aby vo víre často neprajných okolností nezanikla ani neupadla, ale rozvíjala sa. K tomu potrebujeme Božiu pomoc a Božie požehnanie, ale aj vzájomnú súdržnosť a jednotu, múdrosť od Hospodina a odovzdanosť do rúk Božích. Veríme preto, že aj teologické konferencie v budúcnosti, ako i ďalšie podujatia podobného charakteru prispejú k rozvoju nášho bratsko-sesterského spoločenstva, a tým aj k rozvoju cirkvi. Kiež nám Pán pomáha. Za požehnanie a pomoc pri teologickej konferencii v roku 2010 Mu buď vďaka a chvála.

Štefan Kiss, Daniela Veselá, Misijno-vzdelávacie oddelenie

Prevzaté z webovej stránky ECAV z 19.7.2010

MJ Ocenenie.jpg
22.07.2010 22:02:42
ecavvrbove
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one