Spomienkové oslavy na Karola Štúra

25. marca uplynulo 200. rokov od narodenia významného dejateľa a bývalého kaplána vo Vrbovom Karola Štúra. Spomienkové oslavy sa konali v dňoch 25. - 27.3.2011 v Modre. Celonárodných osláv sa zúčastnilo v Modre aj predsedníctvo nášho cirkevného zboru. Pri tejto príležitosti na službích Božích prítomných a hostí pozdravil okrem iných aj zborový farár vo Vrbovom. Tu je jeho príhovor. 

     Dôstojný brat biskup ZD Milan Krivda, vážené predsedníctvo CZ, oltárna sestra Sidonia Horňanová, vážený pán župan BSK Pavol Frešo, pani primátorka Hana Hlubocká, pán generálny riaditeľ Slovenského národného múzea Rastislav Púdelka, slávnostné zhromaždenie, bratia a sestry, milí rodáci.

     V prvom rade sa chcem poďakovať v mene nášho partnerského zboru Vrbové za pozvanie na dnešné oslavy narodenia Karola Štúra, ktorý skôr ako prišiel sem do Modry, pôsobil u nás vo Vrbovom, a prinášame Vám srdečne pozdravy z nášho zboru.

     No chcem sa poďakovať za pozvanie aj ako váš rodák. Keď premýšľam o doterajšom mojom vyše 35 ročnom pôsobení ako farár v našej cirkvi, nedá mi v tejto chvíli poďakovať sa za Božiu prozreteľnosť, lebo moje doterajšie kroky viedol v zboroch, ktoré sú späté s mojim rodným mestom Modrou a so Štúrovcami. 

     To prvé moje pôsobisko bolo späté s veľkou láskou Ľudovíta Štúra, Adelou Ostrolúckou, keď Ľudovít Štúr často chodieval do kaštieľa rodiny Ostrolúckych na Ostrú Lúku. A dennodenne som mal za 16,5 roka krásny výhľad z jednej časti fary na kaštieľ z roku 1636  a z druhej strany fary na hrobku rodiny Ostrolúckej, kde je pochovaná aj Štúrova láska Adelka.

     A keď som v roku 1993 prišiel do môjho druhého pôsobiska do Vrbového, opäť som pri študovaní histórie zboru narazil na spojenie Modry a Štúra, tento krát na Karola. 

     Karol Štúr prišiel za kaplána do Vrbového v roku 1838 za pôsobenia vtedajšieho farára Jána FABRICIUSA. Vo Vrbovom pôsobil do roku 1839, teda necelý rok, keď bol povolaný za profesora do Modry na evanjelické gymnázium.           

     Keď dnes spomíname na Karola Štúra nedá mi, aby som ešte nespomenul v krátkosti aj ďalšieho zo štúrovcov, ktorý pôsobil u nás vo Vrbovom. Bol to najdlhšie pôsobiaci farár u nás v zbore (52 rokov) Pavel Košacký. A prečo ho dnes spomínam? Nuž preto, lebo patrí medzi tých 16 mladých junákov, ktorí 24. apríla 1836 vystúpili s Karolovým bratom Ľudovítom na pamätný hrad Devín. A o necelý mesiac uplynie 175 rokov od tejto pamätnej vychádzky.

     Básnik napísal: „Prítomnosť každá z minulosti žije, predkovia slávni sú jej korene.“ Uvedomujúc si túto myšlienku, sme sa tu zišli, aby sme si spomenuli na jedného z veľkého oblaku svedkov viery, na Karola Štúra.

     Pripomínanie si histórie nemá byť pre nás samoúčelné, ale má byť pre nás povzbudením, aby sme sa aj my snažili o nadosobné ciele a prispievali tak k rozvoju našej spoločnosti, našej drahej cirkvi i nášho národa.

     Majme preto stále na pamäti slová dnešného starého introitu - predspevu dnešnej 3. nedele pôstnej, nedele OCULI zo žalmu 25, 5. Moje oči sú upreté vždy na Hospodina, lebo On vyslobodí mi nohy z osídla.

     Nech sám Pán požehná spomienku na nášho dejateľa.

Spomienkové služby Božie na K. Štúra 27.3.2011.jpg
Sprievod po bohoslužbách na cintorín.jpg
Župan BSK Frešo pri kaladení vencov.jpg
Predsedníctvo CZ Vrbové pri hrobe K. Štúra.jpg
Pohľad na účastníkov osláv pri hrobe Karola Štúra.jpg
22.02.2013 11:59:40
ecavvrbove
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one