Služby Božie cez sviatky

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad Vrbové oznamuje svojim členom, že na základe nového Zborového štatútu CZ ECAV na Slov. Vrbové, schváleného seniorálnym presbyterstvom Bratislavského seniorátu dňa 28.2.2013 uznesením č. 7/2013 sa menia niektoré časy bohoslužieb počas nastávajúcich sviatkov.

Bohoslužby na Zelený štvrtok 28.3.2013 sa budú konať nie ako doteraz o 18.15 hod. ale už o 17.00 hodine.
Pašiové bohoslužby na Veľký piatok 29.3.2013 sa budú konať nie ako doteraz o 9.30 hod. ale až o 10.00 hodine.
Služby Božie na prvú slávnosť veľkonočnú 31.3.2013 sa budú konať nie ako doteraz o 09.30 hod. ale až o 10.00 hodine.
Služby Božie v druhú slávnosť veľkonočnú 1.4.2013 sa budú konať o 10.00 hod.
27.03.2013 15:09:47
ecavvrbove
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one