Relácia CESTY

Redakcia náboženského výsielania Slovenského rozhlasu požiadala Mgr. Miroslava Jägra o rozhovor do relácie Cesty, ktoré boli odvysielané v sobotu 5.9.2009 na Rádio Regina o 21.00 hod. a v repríze v nedeľu 6.9.2009  o 21.05 na Rádio Slovensko a v stredu 9.9.2009 o 21.00 hod. na Rádio Regina. Ak si chcete reláciu vypočiť, kliknite na link:

http://www.rozhlas.sk/inetportal/uploaded_sounds/auto_m3u_relID_479-2009-09-05-2100.m3u
     Prepis relácie Cesty z 5. septembra 2009 a reprízované 6. a 9. septembra 2009.
     Rozhovor redaktora Mgr. Pavla Gabriša (PG) s Mgr. Miroslavom Jägrom (MJ), evanj. farárom vo Vrbovom.            
 
    (PG) Aj pre duchovných pastierov či katechétov sa začína obdobie výučby náboženstva v školách. Nie iba v mestách má farár plné ruky práce. Vo Vrbovom a okolí pôsobí evanjelický farár, emeritný senior Bratislavského seniorátu, pán Magister Miroslav Jäger. Pozval som ho do štúdia Ciest, aby nám prezradil čo ho čaká. Viem, že náboženstvo nevyučujete iba vo Vrbovom, ale aj v okolitých obciach alebo kopaniciach dá sa povedať, lebo je to taký kopaničiarsky kraj.
     (MJ) Čo ma čaká? Opäť pravidelne chodiť do školy 3 dni do týždňa na 2 ZŠ. Okrem toho 1 deň v týždni bude chodiť moja manželka a to práve na kopanice na Prašník. Doteraz to bývalo z mojej strany nepravidelne. Chodil som po niektorých školách v senioráte, kde sa vyskytli problémy, bol som zástupca zriaďovateľa Evanj. lýcea, kde som chodil na hospitácie vyučujúcich a riešil problémy aj v súvise s NAV, v dištrikte som bol dlhší čas členom školského výboru ZD a stále som ešte vedúcim metodického centra pre Bratislavský a Dunajsko-nitriansky seniorát.
    (PG) Vieme aké sú deti. Niektoré sa radi učia, niektoré menej radi a niektoré výslovne sa vyhýbajú učeniu. Sú deti ochotné chodiť na konkrétne hodiny náboženstva?  
     (MJ) Áno celkove sa dá povedať, že deti áno, u deti ochota je, ale žiaľ veľa krát sa stretávame s neochotou zo strany rodičov detí. Mnohí si deti neprihlásia, že nech sa rozhodnú, keď budú staršie, alebo že oni chcú, aby ich deti chodili na mnohé krúžky (niektoré sú dokonca prihlásené aj do 3 ak nie aj 4) a to by ich už vraj zaťažovalo a pritom od školského roka 05/06 ako vieme je NAV ako povinne voliteľný predmet vo všetkých ročníkoch ZŠ a tak cez to všetko, deti ak nie sú prihlásené na NAV, tým pádom musia byť prihlásené na etike. A čo mňa ako farára bolí a to bolo aj keď som bol vo funkcii seniora je, že deti ktoré chodia na etiku sú vo veľkej menšine oproti deťom z NAV a väčšinou sú to deti pôvodne z evanjelických rodín.  
     (PG) Tej práce pre farára býva niekedy naozaj veľa, najmä keď musí zabezpečovať viacero škôl. Pomáha teda vám niekto pri výučbe a výchove?
     (MJ) Áno, pomáha moja manželka, ktorej za všetku prácu, ktorú doteraz konala na poli NAV v našom cirkevnom zbore ďakujem, ktorá práve za trinásť rokov, ako som sa stal seniorom BAS, dostala kanonickú misiu a vyučovala deti na Základných školách. Dokiaľ sme mali prihlásených žiakov na Gymnáziu a na Strednom odbornom učilišti, tak tam som chodil učiť ja. No žiaľ v poslednom čase na stredné školy sa nevieme akosi presadiť a to hlavne opäť neochotou rodičov prihlásiť po konfirmácií a po skončení základnej školy svoje deti na NAV. Tak sa teda stáva, že ak vychádza žiak navštevujúci ZŠ tak na strednú školu sa neprihlási a my si žiaľ v tom ani jeden farár nepomôžeme. Od tohto školského roka budem učiť na 2 ZŠ ktoré máme vo Vrbovom, a na malo triednej ZŠ pre 1. – 4. ročník na Prašníku kde ešte ostáva učiť moja manželka.
     (PG) Je veľmi dôležité, aby aj ten pán farár alebo pán katechéta, katechétka, ktorí chodia do školy, dobre vychádzali s pedagogickým zborom. Aké máte s tým skúsenosti vy?
     (MJ) Na tomto mieste mi pán redaktor dovoľte poďakovať za veľkú pomoc a ústretovosť dlhoročnej bývalej pani riaditeľke Irenke Pollákovej, ako i jej nástupkyni od tohoto nového školského roka Vierky Hankócyovej z II. ZŠ, ako aj terajšiemu pánovi riaditeľovi I. ZŠ Ladislavovi Slovákovi a jeho predchodkyni Marienke Adamcovej a na Prašníku pani riaditeľke Ide Veselej za ich ústretovosť a hlavne za dodržiavanie zákona 395/2004, je to čiastka 171 Z. z. o náboženskej výchove a vzdelávaní, že všetko na týchto školách ide podľa predpisu, čo ako bývalý senior som sa nestretol na mnohých Základných školách v našom Bratislavskom senioráte, ale aj v celej našej cirkvi a boli okolo výučby NAV na mnohých školách problémy.
     (PG) Keď som sa zhováral s mladými ľuďmi aj takýmito deťmi školopovinnými, mal som taký pocit, akoby tých deti prihlásených na výučbu a výchovu náboženstva ubúdalo. Zrejme to súvisí aj s demografickým vývojom na Slovensku. Podľa vás, aký je trend s počtom detí, ktorých rodičia na náboženstvo prihlásili? Je začiatok nového školského roka, takže už môžeme o tom hovoriť.
     (MJ) Keď sme prišli do Vrbového v roku 1993 tak v školskom r. 1993/94 sme učili 128 žiakov. Teraz keď porovnávam začiatok mojej práce pri príchode do zboru pred 16 rokmi, tak tento počet klesá, ale na svedomí to má práve to, čo ste povedali, demografický vývoj na Slovensku. Napríklad: v tomto roku som ešte nemal krst a to je už september. A pritom počúvame, koľko Základných škôl ale i Materských škôl muselo byť zrušených práve pre malý počet detí. My učíme v našom zbore na troch ZŠ – 2 vo Vrbovom a na Prašníku v málotriedke. Čo sa týka prehľadu tých žiakov, tak ako to klesá, spomeniem aspoň školský rok 2005/2006, keď sme už mali miesto 128 104 detí a tento posledný školský rok ktorý skončil a je už za nami, tak sme učili 79 detí a v priemere učíme okolo 18 – 19 hodín týždenne.
     (PG) Veríme, že sa to v budúcnosti zmení a že aj tá demografická krovka na Slovensku bude optimistickejšia ako dosiaľ. To boli informácie pána farára, ktorý pôsobí v evanjelickom cirkevnom zbore vo Vrbovom Miroslava Jägra, ktorý dvanásť rokov, teda dve funkčné obdobia pôsobil ako senior Bratislavského seniorátu.
08.09.2009 09:39:02
ecavvrbove
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one