PRINÁŠAME VÁM NOVÉ OZNAMY BOHOSLUŽIEB

Milí bratia a sestry dávame Vám do pozornosti rozpis služieb Božích na mesiac september až október 2016. Chceme zvlášť upozorniť na dátumy:

04.09.2016 sa uskutočnia slávnostné služby Božie na začiatku nového školského roka VENI SANCTE spojené aj so spoveďou a Večerou Pánovou ako i požehnávanie detí.

11.09.2016 sa uskutoční ZBOROVÝ DEŇ na Prašníku Pustá Ves ale nie v amfiteátri, ale hore nad amfiteátrom, kde budú postavené veľké stany a kde sa zároveň bude podávať aj obed - guláš, pivo, čapovaná vinea, káva, koláče. V rámci služieb Božích bude kázať ses. seniorka z Modry-Kráľovej doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. a vystúpi dychový orchester Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku (Báčsky Petrovec, Kysač).

24.09.2016 o 18.45 hod. sa uskutoční v rámci dni mesta Vrbové koncert ZVONKOHRA Košariská - Priepasné.
Ste všetci s láskou pozvaní na tieto akcie ako aj služby Božie ako sú uvedené v Oznamoch.
30.08.2016 22:16:28
ecavvrbove
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one