POZVÁNKA NA ZBOROVÝ KONVENT

     Milí bratia a sestry, presbyterstvo a predsedníctvo cirkevného zboru pozýva svojich členov na zasadnutie výročného účtovného a volebného konventu, ktorý sa bude konať v nedeľu 4. marca 2012 o 9.30 hod. v chráme Božom vo Vrbovom v rámci služieb Božích s nasledovným programom: 

a) Modlitba na začiatku konventu - zborový farár M. Jäger

b) Príhovor zbor. dozorcu RNDr. Ľudovíta Kuruca, CSc.

c) Zriadenie konventu:

    určenie: zapisovateľa a overovateľov zápisnice,

    schválenie: skrutátorov, volebnej komisie, mandátovej

    a návrhovej komisie

d) Oboznámenie s programom konventu a schválenie

e) kontrola uznesení z posledného konventu,

    schválenie zápisnice

f) Výročná kňazská správa za rok 2011 

g) Správa zborového dozorcu o zasadnutiach presbyterstva

-   Odovzdanie úradu novej zborovej dozorkyni

h) Voľby

i)  Správa o hospodárení zboru za rok 2011

j) Revízna správa

k) Rozpočet na rok 2012  

l)  Rozprava k bodom  f), g), i), j), k) .

m) Rôzne

n) Návrhy presbyterstva pred konvent, návrhy konventuálov

    a schvaľovanie uznesení

o) zakončenie – ses. dozorkyňa PhDr. Jana Miklášová

 

25.02.2012 20:19:22
ecavvrbove
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one