POZVÁNKA NA KONCERT

     Na Slovensku už tradične vzdávame poctu veľkému svätotomášskemu kantorovi Johannovi Sebastianovi Bachovi počas festivalov Johann Sebastian Bach – Slovensko, ktoré sa konajú každých päť rokov. Tieto festivaly vrcholia 21. marca – v deň Bachových narodenín, keď sa koná Deň organa, a 28. júla – na výročie Bachovej smrti, keď sa v desiatkach kostolov na Slovensku organizujú koncerty Bachovej hudby.

     Jedinečnosť Dňa Bachovej hudby spočíva v myšlienke spojiť v jeden deň prostredníctvom Bachovej hudby odborníkov i širokú verejnosť, interpretov i poslucháčov, a tak upriamiť pozornosť nielen na hudobný odkaz výnimočného génia, ale aj na podstatné otázky existencie človeka.

     Centrom Dňa Bachovej hudby na Slovensku je vždy chorál: v roku 2000 to bol chorál „Jesu meine Freude“, v roku 2005 „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ a v roku 2010 to bude chorál „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ (Česť Bohu buď na výsosti). Chorál predstavuje hlavnú duchovnú substanciu Bachovej hudby a je s ním spätá viac ako polovica jeho organového diela. Na túto skutočnosť vždy vhodne upozorňuje špeciálne vydanie všetkých organových spracovaní uvedených chorálov.

     Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Vrbové, Mesto Vrbové, Cirkevná ZUŠ sv. Gorazda Vrbové, Vás pozývajú na koncert z príležitosti Dňa Bachovej hudby, ktorý sa uskutoční v rámci Roka kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku a v deň smrti J. S. Bacha, v stredu 28. júla 2010 o 19.00 hod. v evanjelickom kostole. Účinkujú: Ing. Jarmila Zeleňáková, Michal Radoský (organ), Jozef Žažo (klarinet), PaedDr. Petra Cmarková - Breče (spev), Mgr. art. Ján Prievozník (kontrabas), Miroslav Krátky (klavír), Mgr. Mária Adamcová (sprievodné slovo).

     Tešíme sa na Vašu účasť!   

 

BACHOV ROK - SLOVENSKO 2010

Téma tohoročného Bachovho roku – Slovensko:

 „Allein Gott in der Höeh’ sei Ehr“ (Buď Bohu česť  na výsosti)

 Evanjelický kostol Vrbové, 28. júla 2010 o 19.00 hod.

01. J. S. Bach „Allein Gott in der Höeh’ sei Ehr“ BWV 715

       organ: Ing. Jarmila Zeleňáková

02. Privítanie: Mgr. Miroslav Jäger

      Povedali o Bachovi

      číta: Mgr. Mária Adamcová

03. J. S. Bach : Allein Gott in der Höeh’ sei Ehr BWV 675

       organ: Ing. Jarmila Zeleňáková

04. J. S. Bach: Allein Gott in der Höeh’ sei Ehr

      sólo spev: PaedDr. Petra Cmarková- Breče

      klavírny sprievod: Miroslav Krátky

05. Hommage á J. S. Bach

      klarinet sólo: Jozef Žažo

06. J. S. Bach: Allein Gott in der Höeh’ sei Ehr BWV 711 

      organ: Miroslav Krátky

07. Albert Schweitzer: Johann Sebastian Bach (úryvok I. časť)

      číta: Mgr. Mária Adamcová

08. G. Fryba : Suita v starom štýle (Allemande)

      kontrabas: Mgr. art. Ján Prievozník

09. J. S. Bach: Prelúdium C dur BWV 553

      J. S. Bach: Prelúdium a fúga g mol  BWV 558

      organ: Michal Radoský

10. Henry Eccles: Sonáta a mol 1. časť

      kontrabas: Mgr. art. Ján Prievozník

      klavírny sprievod: M. Krátky

11. J. S. Bach: Ich hatte viel Bekummernis

      sólo spev: PaedDr. Petra Cmarková- Breče

      klavírny sprievod: Miroslav Krátky

12. Albert Schweitzer: Johann Sebastian Bach (úryvok II. časť)

      číta: Mgr. Mária Adamcová

13. Johann Michael Bach (1648–1694): Allein Gott in der Höh sei Ehr 

       organ: Ing. Jarmila Zeleňáková

14. Iris Szeghy – Vivat leto (časti: Slnečný ohňostroj, Chvála vánku)

      klarinet sólo: Jozef Žažo

15. Antonín Dvořák:  Biblická píseň  č. 10

      sólo spev: PaedDr. Petra Cmarková- Breče

      klavírny sprievod: Miroslav Krátky

16. J. S. Bach: Fúga  G dur BWV 557

      organ: Michal Radoský

17. Albert Schweitzer: Johann Sebastian Bach (úryvok III. časť)

      číta: Mgr. Mária Adamcová

18. J. S. Bach: I. suita pre violoncello  (prepis pre kontrabas)

      kontrabas: Mgr. art. Ján Prievozník

19. J. S. Bach: Herr Christ, der einige Gottes Sohn BWV 698

       organ: Ing. Jarmila Zeleňáková

20. Fiktívny rozhovor s J. S. Bachom prevzatý z časopisu: „Pressburger

      Zeitung“ vydávaného v Bratislave (máj  2010)

      číta: Mgr. Mária Adamcová

21. J. S. Bach: Gottes Sohn ist kommen BWV 703

      organ: Ing. Jarmila Zeleňáková

22. Poďakovanie

      primátor mesta Dr. Ivan Borovský

23. Franz Schubert: Ave Maria

      sólo spev: PaedDr. Petra Cmarková- Breče

      kontrabas: Mgr. art. Ján Prievozník

24. Spomienka na Ing. Jozefa Farkaša (organistu)

      uvedie Mgr. Miroslav Jäger

     Ing. Jozef Farkaš: 3malé prelúdia ( C, d, D) 

     organ: Ing. Jarmila Zeleňáková

         Soli Deo Gloria

 

Plagat deň Bachovej hudby.jpg
Bach - logo

Bach - logo

1.jpg
2.jpg
11.08.2010 12:32:48
ecavvrbove
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one