POZVÁNKA NA 14. SEPTEMBRA 2014

Predsedníctva a Cirkevné zbory Piešťany a Vrbové Vás srdečne pozývajú na spoločný ZBOROVÝ DEŇ cirkevných zborov Piešťany a Vrbové a na slávnostné služby Božie, ktoré sa budú konať v chráme Božej prírody v amfiteátri na PRAŠNÍKU - Pustej Vsi dňa 14. septembra 2014 so začiatkom o 10.30 hod. Slávnostným kazateľom bude dôstojný brat generálny biskup doc. Dr. Miloš Klátik, PhD. Chceme si spoločne na nich pripomenúť našich spoločných evanjelických farárov, pôsobiacich v našich cirkevných zboroch, a to na: JOZEFA BUČKU pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania, ktorého bol účastný a ktorý aj zomrel v koncentračnom tábore v Ebensee 6.5.1945, ALEXANDRA BARICU, ktorý bol tiež činný v protifašistickom odboji a pri 55. výročí jeho uväznenia, ŠTEFANA DLHÁŇA pri 70. výročí jeho ordinácie a 65. výročí jeho zvolenia za zborového farára v CZ ECAV Piešťany (jeho otec bol dlhoročným kantorom – učiteľom vo Vrbovom) a na VILIAMA RAABA, ktorý v Piešťanoch na dôchodku pôsobil ako zborový kantor a tu aj dožil svoj život - 20. výročie jeho úmrtia. Všetci menovaní farári boli perzekvovaní vtedajším vládnucim režimom a jeho prisluhovačmi a dokázali sa aj v protivenstvách ako verní svedkovia- martýri Ježiša Krista.
V rámci zborového dňa, keď si náš CZ ECAV Vrbové pripomína v jubilejnom roku 85. výročia pamiatky posvätenia chrámu si chceme pripomenúť aj znovuobnovenie zboru po tolerančnom patente a na prvé služby Božie, ktoré boli odbavené v stodole v 13. nedeľu po Sv. Trojici dňa 14. septembra 1783 a tiež na 230. výročie posviacky tolerančného chrámu posväteného v 16. nedeľu po Sv. Trojici v r. 1784 (zbúraný bol v roku 1928 a postavený bol terajší chrám pred 85. rokmi).
Na príprave zborového dňa sa budú podieľať rovnakou mierou oba cirkevné zbory.
09.08.2014 22:00:03
ecavvrbove
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one