POĎAKOVANIE

Predsedníctvo zboru touto cestou ďakuje všetkým bez rozdielu, ktorí prispeli akoukoľvek formou k zdarnému priebehu tohoročného "Denného detského biblického tábora Dr. Martina Luthera." Predovšetkým ďakujeme 8 animátorom-mládežníkom zo zboru, sestrám, ktoré mali na starosti kuchyňu, ďakujeme personálu reštaurácie "Čerenec" za navarenie dobrého obeda. Poďakovanie patrí aj sponzorom: VÚC Trnava a Mestu Vrbové za poskytnutie sponzorských príspevkov v celkovej sume 525,- €. Poďakovanie patrí aj Okresnému riaditeľstvu HaZZ Piešťany, DHZ Vrbové, OO PZ Vrbové, dobrovoľným záchranárom Zuzke a Petrovi Husárovcom zo Senice.
Deti sa zamýšľali nad biblickými príbehmi. V pondelok mali tému: "Ježiš kráča po jazere" a popoludní mali zážitkové stretnutie s profesionálnym ako aj DHZ s technikou (Piešťany, Vrbové), v utorok "O dobrom pastierovi a stratenej ovečke" a poobede stretnutie s Políciou SR Vrbové s ukážkami techniky, v stredu bola téma "Galilejskí rybári" a plavba loďkami po Baťovom kanály v Skalici, vo štvrtok bola téma "Uzdravenie porazeného" a popoludní sa stretli zo záchranármi zo Senice a v posledný deň tábor vyvrcholil témou: "Vy ste svetlo sveta."
09.08.2014 21:57:00
ecavvrbove
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one