Pastiersky list na 1. sláv. Svätodušnú 2012

Pastiersky list 1. slávnosť Svätodušná 2012.pdf  532.14kB

Milí čitatelia, bratia a sestry, milí domáci viery,


v liste do Ríma apoštol Pavel píše v 8 kapitole:


14  Lebo všetci, ktorých Duch Boží vedie, sú synovia Boží. 15  Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme: Abba, Otče! 16  A ten istý Duch spolu s naším duchom osvedčuje, že sme Božie deti. 17  Ale ak sme deti, sme aj dedičia, a to dedičia Boží a spoludedičia Kristovi, ak s Ním trpíme, aby sme s Ním boli aj oslávení. 22  Veď vieme, že všetko stvorenstvo spoločne vzdychá a spoločne znáša pôrodné bolesti. 23  A nielen ono, ale aj my, ktorí máme prvotiny ducha, aj my vzdycháme v sebe, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela. 24  Lebo v nádeji sme boli spasení. Ale nádej, ktorú vidíme (splnenú), nie je nádej. Veď čo niekto vidí, načo by sa tomu aj nádejal? 25  Ale ak sa nádejame tomu, čo nevidíme, to trpezlivo očakávame. 26  A tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Lebo my nevieme, za čo sa máme modliť, ako náleží, ale sám Duch prihovára sa za nás vzdychaním nevysloviteľným. 27  A Ten, ktorý skúma srdcia, vie, čo má Duch na mysli, že sa totiž tak prihovára za svätých<a>, ako Boh chce.Týmito slovami Vás milí čitatelia pozdravujem v tento Svätodušný podvečer a prajem požehnané sviatky zoslania Ducha Svätého. V prílohe si môžete prečítať Pastiersky list zboru biskupov k nastávajúcim sviatkom. 

26.05.2012 16:25:09
ecavvrbove
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one