Pastiersky list k Veľkej noci 2011

Pastierský list k Veľkej noci 2011.pdf  650.42kB

Milí bratia a sestry, milí návštevníci našej stránky!


    „Kristus Pán vstal z mŕtvych po mukách ukrutných. Halejuja! Plesajme a radostne spievajme: Buď Bohu chvála! Keby Pán nebol vstal, svet by v smrti zostal, ale že On z hrobu vstal, život večný nám získal: Buď Bohu chvála! Za to dielo slávne všetci Pána chváľme! V Kristu máme útechu, vyslobodil nás z hriechu: Buď Bohu chvála! (ES 139)


     Takto spievame s reformátorom Dr. Martinom Lutherom a s celou Pánovou cirkvou v tieto radostné veľkonočné slávnosti, ktoré nám pripomínajú najslávnejšie víťazstvo v ľudských dejinách, víťazstvo života nad smrťou. Preto sú sviatkami veľkej a úprimnej radosti. Od otvoreného hrobu Kristovho sa ozýva pieseň víťazstva: „Neumriem, ale žiť budem a hlásať budem skutky Hospodinove“ (Žalm 118, 17)


    O tomto predivnom, ale skutočnom víťazstve nech hovoria aj naše ústa. 


    V mene predsedníctva zboru Vám prajem požehnané  sviatky váťazstva života nad smrťou a nech Vzkriesený Pán naplní naše srdcia, rodiny i zbor Jeho pokojom a láskou.                                                      POKOJ VÁM! 

23.04.2011 13:43:18
ecavvrbove
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one