Konfirmácia 2011

Na sviatok Svätej Trojice bola v našom cirkevnom zbore konfirmácia. Prinášame Vám niekoľko záberov zo slávnosti ako aj zoznam konfirmandov aj s ich konfirmačným požehnaním:

1. Erika BENOVIČOVÁ - Žalm 23, 1 

2. Katarína BIELIKOVÁ - Kolosenským 3,16

3. Marián BOOR - 2 Timoteovi 2, 1

4. Martin BOOR - 1 Tesalonickým 5, 15

5. Róbert DVORSKÝ - Kazateľ 12, 14

6. Simona MALKOVÁ - Žalm 33, 18                

7. Patrik MOZOLÁK - Príslovia 8, 13

8. Miroslav MRÁZ - Skutky 16, 31  

9. Iveta MRÁZOVÁ - Ján 15, 5

10. Andrea PAGÁČOVÁ - Žalm 39, 13

11. Tomáš ŠKODÁČEK - Príslovia 16, 6

V tomto roku boli odmenení najlepší konfirmandi, ktorí získali najviac kreditov. Na prvom mieste sa umiestnila Ivetka Mrázová z Prašníka, na druhom skončil jej brat Mirko Mráz, na treťom mieste skončila Erika Benovičová z Vrbového a na štvrtom mieste skončila Simonka Malková z Vrbového. Aj touto cestou im srdečne blahoželáme. 

Snímek 146.jpg
Snímek 202.jpg
Snímek 224.jpg
Snímek 262.jpg
Snímek 267.jpg
Snímek 273.jpg
Snímek 322.jpg
Snímek 001.jpg
Snímek 006.jpg
Snímek 007.jpg
Snímek 073.jpg
Snímek 075.jpg
Snímek 104.jpg
Snímek 105.jpg
Snímek 107.jpg
Snímek 110.jpg
30.06.2011 19:08:38
ecavvrbove
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one