KONFIRMÁCIA 2009

Mimoriadne v 1. nedeľu po Svätej Trojici 14. júna 2009 (býva na sviatok Sv. Trojice) sa konala v našom zbore konfirmácia tohoročných konfirmandov. Ku viere v Trojjediného Pána Boha sa v tento deň priznalo 7 mladých kresťanov - jedno dievča a 6 chlapcov. Tu prinášame ich zoznam aj s ich konfirmačným textom: 

1. Libor BOBEK  

„Vo svojej pravde veď a vyučuj ma, lebo Ty si Boh mojej spásy...“ Ž 25, 5

2. Ondrej JÁNOŠÍK

„Milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba, je to dar Boží.“ Ef 2, 8

3. Roman KLČ 

„Ty však, človeče Boží, snaž sa za spravodlivosťou, pobožnosťou, vierou, láskou, trpezlivosťou, krotkosťou.“ 1Tim 6, 11

4. Lenkla MIKLÁŠOVÁ 

„Veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu.“ R 1, 16

5. Jozef NIKODEM 

„Pamätaj na Svojho Stvoriteľa v dňoch svojej mladosti, prv ako prídu zlé dni a priblížia sa roky, o ktorých povieš: nemám v nich záľubu.“ Kaz 12, 1

6. Dušan SABO 

„Ja som chlieb života, kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“ J 6, 35

7. Matúš ZELEŇÁK 

„Blahoslavení, čo sa pridŕžajú Jeho svedectiev a hľadajú Ho celým srdcom.“ Ž 119, 2

Snímek 200 kopie.jpg
Snímek 088.jpg
07.09.2009 20:16:10
ecavvrbove
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one