Kandidát na dozorcu

     Dňa 6. januára 2011 sa konala v zborovom dome kandidačná porada na voľbu zborového dozorcu.

     21 členov zborového presbyterstva na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom sa zišlo na jednom z posledných zasadnutí v tomto končiacom sa volebnom období, aby previedlo kandidačnú poradu na hodnosť zborového dozorcu. 

     Tomuto zasadnutiu predsedali poverení členovia seniorálneho presbyterstva Bratislavského seniorátu: Mgr. Branislav Dolinský, zborový farár  a RNDr. Zuzana Šandriková, zborová dozorkyňa, obaja z Piešťan.

     Kandidačná porada, na základe platných cirkevno-právnych predpisov ECAV, kandidovala jediného kandidáta na voľbu zborového dozorcu v osobe sestry PhDr. Jany Miklášovej, doterajšej zástupkyne zborového dozorcu.

     Volebný zborový konvent na voľbu zborového dozorcu sa uskutoční v nedeľu 29. januára 2012 o 10.00 hod. v chráme Božom na hlavných službách Božích pod predsedníctvom poverených členov seniorálneho presbyterstva:  RNDr. Zuzany Šandrikovej a Mgr. Branislava Dolinského, ktorý zároveň bude slávnostným kazateľom a odbaví hlavné služby Božie.

     Zborové predsedníctvo nášho cirkevného zboru v tú istú nedeľu bude viesť volebný konvent v CZ Piešťany, kde Mgr. Miroslav Jäger bude tiež slávnostným kazateľom

    

07.01.2012 19:13:04
ecavvrbove
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one