Jubilejní konfirmandi z roku 1959

31. mája 2009 na slávnosť zoslania Ducha Svätého sa v cirkevnom zbore konala opäť po roku slávnosť zlatej konfirmácie. V roku 1959 bolo konfirmovaných 34 mladých konfirmandov, z nich 4 boli odvolaní z tejto časnosti a 18 prijalo pozvanie na túto slávnosť. 

Z L A T Á   K O N F I R M Á C I A   P O  5 0.   R O K O C H
Konfirmandi konfirmovaní pred 50. rokmi 10. mája 1959
br. farárom Alexandrom Vyletelom
  
01. + Ján BARAN                                      
02. Ľuboslav BATKA                                            
03. Dušan BOOR                                                   
04. Branislav BOSÁK                                            
05. + Vladimír DOBROVODSKÝ                       
06. Ján FAJNOR                                                    
07. Michal JURČO                                                 
08. + Vladimír KÁZIK                                          
09. Milan KRIHÁK                                                
10. Ján Jozef KURUC                                            
11. Dušan LAJDA                                                  
12. Ivan NIKODÉM                                              
13. Ivan NOSKO                                                   
14. Milan NOSKO                                                 
15. + Svetozár NOSKO                                        
16. Slavoj PALANSKÝ                                                         
17. Pavel PALANSKÝ                                                          
18. Ivan RAGAN                                                                   
19. Ján REŽNÝ                                                                     
20. Vladimír TOMKA                                                            
21. Ľubica DOLEŽELOVÁ - BLAHOVÁ (ČR)                      
22. Anna SIBLIKOVÁ - BOOROVÁ                                     
23. Štefánia Milada ČUPERKOVÁ - BOSÁKOVÁ                
24. Anna MOSNÁČKOVÁ - FAJNOROVÁ                         
25. Irma POTROKOVÁ - HOLÁ                                           
26. Oľga PAVLASOVÁ - HOLIČOVÁ (ČR)                         
27. Jiřina ZBOJNÍKOVÁ - JÁNOŠOVÁ                                
28. Viera Emília KLIMEKOVÁ - KARLÍKOVÁ                     
29. Anna VIŠŇOVSKÁ - KRAVÁRIKOVÁ                          
30. Eva GALOVÁ - MIKESKOVÁ                                       
31. Oľga r. - ŠEDOVIČOVÁ                        
32. Ľubica GALUSOVÁ - TURANOVÁ       
33. Božena OBUCHOVÁ - VYDARENÁ    
34. Oľga KONKUŠOVÁ - VYDARENÁ    
Jubilanti v roku 2009.jpg
Konfirmandi v roku 1959.jpg
07.09.2009 19:55:22
ecavvrbove
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one