Generálny biskup vo Vrbovom

2. slávnosť veľkonočná vo Vrbovom

      Po krásnej slnečnej a peknej veľkonočnej nedeli nadišiel chladný a upršaný veľkonočný pondelok, keď deti a mládenci chodia po dedinách a mestách a navštevujú svoje rodiny, priateľky a kamarátky, aby ich pooblievali či vyšibali.

     V túto druhú slávnosť veľkonočnú nečakane navštívil Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Vrbové dôstojný brat generálny biskup Mgr. Miloš Klátik, PhD. s manželkou. Navštívil zbor nie preto, aby oblieval či šibal, ale aby sa presvedčil o veľkonočnej viere členov cirkevného zboru.   

     Zúčastnil sa služieb Božích, na ktorých sme sa upevňovali vo viere na základe témy tejto slávnosti, že vskutku vstal Pán. V rámci oslovenia privítal vzácnych hostí domáci br. farár Miroslav Jäger, ktorý vykonal celé služby Božie.

     V kázni br. farár zdôraznil, že na Veľkonočný pondelok sa základná zvesť Božieho slova odvíja z evanjeliového príbehu o emauských učeníkoch. Tak ako na ceste do Emaus, tak podobne aj v kázňovom texte (Zjav. 1,17-19) sa vzkriesený Kristus osobne zjavuje a dáva poznať človeku. Jeho zjavenie je však určené pre celé spoločenstvo cirkvi. Preto v blízkosti vzkrieseného Krista stráca sa zo srdca strach zo svätého Pána Boha. Nie smrť má posledné rozhodujúce slovo, ale slovo vzkrieseného Krista je posledné slovo života. V závere zvesti prítomných uistil, že so vzkrieseným Kristom sa preto vždy môžeme smelo a s nádejou pozerať do budúcnosti. Len nezabúdajme v skúškach a behu nášho života, že Kristus je Ten prvý a posledný, ktorý dáva zmysel a hodnotu nášmu životu i našej smrti.

     Po oznamoch pred záverečnou liturgiou sa zhromaždeniu – hŕstke veriacich – prihovoril br. gen. biskup. Poprial požehnané veľkonočné obdobie, ktoré sa nekončí dnešnou slávnosťou, ale bude trvať ešte celých 40 dní. V príhovore oznámil, nakoľko aj CZ Vrbové má partnerstvo z jedným zo zborov Ulmského dekanátu, že si Pán života a smrti po tieto dni povolal ses. farárku Petru Roller z Ulmu. V závere svojho príhovoru vyznal, že Pán bol vzkriesený nie len pre nás, čo sme tu v chráme, ale (bola veľmi mala účasť na bohoslužbách) aj pre tých, ktorí tu dnes nesedia v prázdnych laviciach.   

     Brat gen. biskup s manželkou, br. dozorca Dr. Kuruc a br. farár s manželkou posedeli vo farskom príbytku pri rozhovore o dianí v CZ Vrbové, ako aj v našej cirkvi a dotkli sa rôznych otázok, ktoré trápia zbor či cirkev. Medzi iným br. biskup s manželkou Oľgou zablahoželali domácemu farárovi a jeho manželke k tomu, že sa 30.3.2010 stali starými rodičmi Jessicy Jägrovej.  

DSC03455.JPG
DSC03456.JPG
DSC03457.JPG
DSC03458.JPG
DSC03459.JPG
Snímka0108.jpg
Snímka0102.jpg
07.04.2010 13:34:04
ecavvrbove
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one