Dve pozvánky

Milé sestry a bratia,

v bratskej láske Vás pozývame na dve akcie, ktoré sa uskutočnia v našom cirkevnom zbore.

     Tou prvou bude "Zborové popoludnie" v nedeľu dňa 4. septembra 2011 o 14.30 hod. v amfiteátri na Prašníku Pustej Vsi. Po skončení služieb Božích bude posedenie pri káve a koláčoch, ktoré si každý prinesieme. 

     Druhou akciou budú slávnostné služba Božie "VENI SANCTE" na začiatku nového školského roka 2011/2012. Uskutočnia sa v nedeľu 11. septembra 2011 o 10.00 hod. aj s požehnávaním detí a s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej so spoveďou.

     Všetci ste srdečne vítaní.

25.08.2011 13:30:15
ecavvrbove
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one