Detský biblický tábor 2011.

„A hovoril nám v podobenstvách“

 

     V dňoch 1. – 5. augusta 2011 sa uskutočnil vo Vrbovom v priestoroch zborového domu a farského dvora denný detský biblický tábor na tému: „A hovoril nám v podobenstvách.“

     Každý deň ráno po modlitbách a piesňach sa deti započúvali do príbehov Ježišových podobenstiev. V evanjeliách k deťom Pán Ježíš hovoril prostredníctvom rôznych príbehov, ktoré sa zamýšľajú nad tým, čo je to a ako vyzerá Božie kráľovstvo. Deti si počas týždňa mohli uvedomiť, že i z niečoho malého sa môže stať veľká vec, že z malého zrniečka horčice vyrastie veľký strom, alebo že z trochu kvásku vznikne cesto, z ktorého môžeme potom upiecť vzácny a dobrý chlebík. To, čo vyzerá ako nepatrná vec, môže byť veľmi užitočné. I malá vec sa môže zmeniť na veľkú.

     Po premietnutí animovaného biblického podobenstva o poklade, perle a sieti, márnotratnom synovi, o milosrdnom Samaritánovi a posledný deň o rozsievačovi, deti vždy v kvíze hľadali správnu odpoveď a v pracovných listoch si potvrdili to, čo videli a počuli.

    Deti každý deň okrem biblickej práce mali tvorivé dielne, kde si osvojovali svoju zručnosť pri výrobe rôznych predmetov. Dostatok času mali aj na spoločné veľké hry ako aj zaujímavé aktivity.

    Jedno popoludnie boli deti na farme v Podkylave, kde sa spoločne previezli na voze po chotári a potom sa každý jeden povozil na koníkoch. Medzi deti prišiel aj chovateľ mnohonožky, slimákov a oboznámil ich, ako sa kŕmia a chovajú tieto zvieratka. Veľkým zážitkom bolo pre nich to, že si ich mohli vziať na ruky.   

     Veľkým zážitkom bola pre deti i spoločná opekačka a spoločný spánok v zborovom dome.

     Posledný deň tábora medzi deti zavítal aj vzácny hosť, brat biskup ZD Milan Krivda, ktorý sa deťom prihovoril a spoločne s nimi aj obedoval.

     Ďakujeme Pánu Bohu za príhodné počasie, ktoré sme mali a tiež i Lenke, Barborke a Erike, ktoré vymýšľali pre deti hry a prácu v dielňach, ako aj dvom sestrám ktoré varili a všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu tábora.

     V nedeľu 7.8.2011 sa prišli deti do chrámu poďakovať Pánu Bohu za tábor a zároveň vystúpili s piesňami, ktoré sa naučili, a prítomní si mohli pozrieť výstavku, čo všetko robili v tvorivých dielňach. V závere bohoslužieb boli premietnuté fotografie z detského biblického tábora.   

Snímka0546.jpg
Snímka0547.jpg
Snímka0548.jpg
Snímka0551.jpg
Snímka0552.jpg
Snímka0478.jpg
Snímka0480.jpg
Snímka0489.jpg
Snímka0567.jpg
Snímka0571.jpg
Snímka0533.jpg
Snímka0535.jpg
Snímka0542.jpg
Snímka0544.jpg
Snímka0545.jpg
Snímka0553.jpg
Snímka0554.jpg
Snímka0555.jpg
Snímka0556.jpg
Snímka0557.jpg
Snímka0558.jpg
Snímka0559.jpg
Snímka0560.jpg
Snímka0562.jpg
Snímka0563.jpg
Snímka0475.jpg
Snímka0522.jpg
Snímka0569.jpg
Snímka0587.jpg
Snímka0590.jpg
Snímka0494.jpg
Snímka0564.jpg
Snímka0573.jpg
Snímka0574.jpg
Snímka0575.jpg
Snímka0576.jpg
Snímka0580.jpg
Snímka0581.jpg
Snímka0582.jpg
Snímka0579.jpg
Snímka0517.jpg
Snímka0527.jpg
Snímka0588.jpg
Snímka0589.jpg
08.08.2011 19:18:57
ecavvrbove
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one