Adventný koncert - pozvánka

POZVÁNKA NA ADVENTNÝ KONCERT

Johann Sebastian Bach – duchovný odkaz Schemelliho zbierky

 

28.11.2010 Vrbové, Evanjelický kostol

1. nedeľa adventná po skončení bohoslužieb o 10.45 hod.

 

Občianske združenie Harmonia Seraphica Bratislava uvádza koncerty piesní a kantát pre sólový spev a čembalo v rámci festivalu Johann Sebastian Bach – Slovensko 2010 k 325. výročiu narodenia a 260. výročiu úmrtiu Johanna Sebastiana Bacha, pri príležitosti Roku kresťanskej kultúry na Slovensku a začiatku Adventu.

Na koncertoch účinkujú poprední slovenskí umelci, špecializujúci sa na interpretáciu barokovej hudobnej tvorby – spevák Jaroslav Pehal a čembalista Peter Guľas. Projekt podporilo Ministerstvo kultúry SR a cirkevné zbory Evanjelickej cirkvi a. v.  na Slovensku v Bratislave, Skalici, Vrbovom a Modre, kde sa koncerty konajú. Vo Vrbovom je to aj s podporou Mesta Vrbové. Vstupné dobrovoľné.

Program koncertu: Johann Sebastian Bach (1685 – 1750):

 1. Contrapunctus I. (Die Kunst der Fuge)

 2. Abendlieder č. 2 (39), 3 (40) a 4 (43) – Večerné piesne

        Der lieben Sonnen Licht und Pracht

     Der Tag ist hin

     Der Tag mit seinem Lichte

3. Praeludium und Fuge D-dur (Das Wohltemperierte Clavier II.)

4. Von der Geburt Jesu Christi č. 12 (187), 13 (194) a 16 (203)

   – O narodení Ježiša Krista

     Ermuntre Dich, mein schwacher Geist

     Ich freue mich in dir

     O Jesulein sűss, o Jesulein mild

5. Praeludium und Fuge E-dur (Das Wohltemperierte Clavier II.)

6. Cantata „Amore traditore“ für Bass und Cembalo obligato

    Aria: Amore traditore

    Recitativo: Voglio provar, se posso...

    Aria: Chi in amore ha nemica la sorte

7. Contrapunctus V. (Die Kunst der Fuge)

8. Auswahl der Lieder – Výber piesní:

    Wie wohl ist mir č. 5 (40)

    Liebster Immanuel, Herzog der Frommen č. 54 (761)

    Bist Du bei mir

Georg Christian Schemelli (1678 – 1762) bol žiakom Svätotomášskej školy v Lipsku, neskôr pôsobil ako kantor v Treuenbrietzene a od roku 1707 až do konca svojho života pôsobil ako dvorný kantor v Zeitzi. Jeho spevník „Das Musikalisches Gesang-Buch“ je jediným známym dielom, nesúcim jeho meno, ktoré vyšlo v Lipsku v roku 1736. Táto pozoruhodná zbierka obsahuje 954 duchovných piesní, hoci iba 69 z nich v notovanom vydaní. Textovo sa piesne opierajú o tradíciu pietizmu (protestantské hnutie v 17. a 18. storočí zdôrazňujúce citovú zbožňosť pred náboženskou doktrínou, exaltáciu a aktivizáciu laikov), a vysoko pravdepodobne boli určené ako sprievody k domácim pobožnostiam veriacich. Mnohé z piesní majú charakter jednoduchších árií alebo chorálov.

Vzťah Schemelliho k Bachovi vznikol pravdepodobne prostredníctvom Bachovho syna Christiana Friedricha, ktorý takisto ako Schemelli študoval a pôsobil v Lipsku. Dnes nie je všeobecne známe, do akej miery sa Johann Sebastian Bach podieľal na kompozíciách piesní v zbierke, hudobní vedci a historici sa domnievajú, že s vysokou pravdepodobnosťou nespochybniteľné je Bachovo výlučné autorstvo troch zo 69 vydaných piesní, a to piesní č. BWV 452, 478 a 505. Avšak všetkých 69 piesní Schemelliho spevníka je dodnes zaradených v súbornom diele Johanna Sebastiana Bacha pod číslami BVW 439 – 507.

Je však vysoko pravdepodobné, že Bach bol inšpirátorom, lektorom a spolutvorcom veľkej väčšiny uvedených piesní, preto dodnes nezmenené uverejňovanie jeho mena ako autora zbierky je nesporne na mieste.

03.11.2010 17:47:48
ecavvrbove
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one