Diskusia o tejto stránke

Jméno / odeslat anonymně
Opište prosím kontrolní kód "8032"
Odpoveď pre PNpo

Nakoľko cirkevný zbor nie je občianske združenie ani nadáciách nie je možné darovať 2% z dane pre zbor. V pôsobnosti ECAV na Slovensku sa však nadácie a občianské združenia nachádzajú a ich zoznam si je možné pozrieť na oficiálnej stránke našej cirkevi v časti oznamy pre cirkevné zbory.
Daju sa 2percenta z dani darovat aj priamo zboru vo Vrbovom?
No jo pocasie by na to bolo ale ci sa najde chut pre to nieco urobit?
Daju sa 2percenta z dani darovat aj priamo zboru vo Vrbovom?
No jo pocasie by na to bolo ale ci sa najde chut pre to nieco urobit?
daju sa 2 percenta darovat aj priamo cirk.zboru vo Vrbovom?

No jo pocasie by na to bolo ale ci sa najde chut pre to nieco urobit?
Odpoveď pre 1c9d54: Pôvodne som nechcel reagovať keďže pán farár na to už presne reagoval, ale predsa len niečo k tomu napíšem:

1.)Keďže ste sa ani len nepodpísal tak tipujem že ste na tom zozname

2.)Podľa platných právnych noriem nebol porušení žiaden zo zákonov Slovenskej republiky a ani Európskej únie.

3.) Každá organizácia /a cirkevný zbor ako taký je klasifikovaný ako organizácia/ má právo a väčšinou si ho aj uplatňuje zverejniť svojích neplatičov a ľudia neplatiaci cirkevné príspevky sú neplatiči

4.) Kde ste boli keď bol konvent a mohli ste sa na to opýtať priamo celého vedenia zboru?

5.) Ako ste Vy prispeli na chod a fungovanie cirkevného zboru?

6.) Prečo ľudia ktorý majú najviac pripomienok /podotýkam len za chrbtom farára a vedenia zboru/ neprídu na konvent a nesnažia sa vyriešiť a vydiskutovať si sporné veci?

Budem veľmi rád keď mi odpoviete na tieto otázky. Ak by ste mali záujem o kontakt na mňa je u pána farára a u zborového dozorcu. Byť členom cirkevného zboru neznamená mať len výhody ale aj povinnosti a na pre zveľadenie zboru treba aj niečo urobiť a podotýkam nie len ústami! Budem rád keď sa osbne stretneme ak by ste nechceli kontakt na mňa najdeme na 98% bohoslužieb v kostole.
Odpoveď pre 1c9d54, ale aj pre všetkých, ktorí sú v zozname neplatičov.1) Na stránku som to nezverejnil sám od seba, ale je to rozhodnutie kolektívneho orgánu, ktorým je zborové presbyterstvo. A toto presbyterstvo dalo návrh a rozhodlo všetkými hlasmi, aby sa zoznam zverejnil na internete. A aby neporušilo zákon o osobných údajoch, tak sme celý stĺpec s dátumami narodenia členov zo súboru odstránili aby sme neporušili zákon.

2) Takto zverejnený zoznam nie je zasahovaním do súkromia. Dnes si môže každý zistiť na internete o každom občanovi čo vlastní, teda jeho majetok, ako aj iné údaje a tam sú dokonca aj dátumy narodenia a nie je to podľa zákona zasahovanie do súkromia.

3) Aj iné organizácie - a cirkev je tiež organizáciou - zverejňujú mená tých čo neplatia, a nie je to porušenie zákona. Iné zbory takto podobne zverejňujú svojich neplatičov. Myjava, ktorá má najväčší zbor v našej cirkvi zverejňuje pravidelne neplatičov a dakedy ako som mal možnosť vidieť to robí aj polovicu z časopisu „Dedičstvo Krmanovo“.

4) Každý jeden člen cirkvi a teda aj cirkevného zboru má práva a povinnosti. A o povinnostiach členov hovorí naša Cirkevná ústava v Čl. 9 ods. (1) člen Evanjelickej cirkvi má najmä tieto povinnosti: a) zúčastňovať sa na službách Božích a prijímaní sviatostí, b) žiť príkladným kresťanským životom v rodine i v spoločnosti a vychovávať svoje deti v evanjelickom duchu, c) rozširovať a prehlbovať svoje duchovné vedomosti, zúčastňovať sa na náboženskej výchove a konfirmačnej príprave, d) zúčastňovať sa na činnosti cirkvi, najmä v cirkevnom zbore a prispievať na úhradu nákladov tejto činnosti, e) podľa svojich schopností a možností plniť úlohy a funkcie v cirkvi, f) dodržiavať ustanovenia tejto ústavy, cirkevné zákony a nariadenia, plniť rozhodnutia cirkevných orgánov a cirkevných predstaviteľov a podrobiť sa rozhodnutiam cirkevných súdov. A CIRKEVNÝ ZÁKON č. 2/99 o hospodárení cirkevných organizačných jednotiek v znení CIRKEVNÝCH ZÁKONOV č. 5/00, 5/01, 2/02 a 3/05 v § 9 ods. 1 hovorí: Každý člen cirkvi je povinný platiť cirkevný príspevok. Jeho výšku určuje zborový konvent. A ďalší CIRKEVNÝ ZÁKON č. 2/04 o disciplinárnom konaní upravuje postup cirkevných organizačných jednotiek (ďalej COJ) Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ďalej ECAV) a rozhodujú o nich, vedú účastníkov k plneniu svojich povinností. § 6 hovorí o právomoci. Ods. (1) Disciplinárne orgány prejednávajú disciplinárne previnenia a rozhodujú o uložení disciplinárneho oparenia. Disciplinárnym orgánom je a.) zborové presbyterstvo, a postupne vyššie COJ až napokon. cirkevný súd. a Zborové presbyterstvo má právomoc uložiť tieto disciplinárne opatrenia: – napomenutie, – verejné napomenutie, – peňažná pokuta do 10.000 Sk. A tak zborové presbyterstvo rozhodlo verejné napomenúť, respektíve pripomenúť že sú neplatiči.

5) Milý brat 1c9d54,, keby každý člen cirkvi a zboru sa držal tejto našej ústavy, našich cirkevných zákonov a hlavne Písma svätého – Biblie, a neporušoval ich, tak by sme nemuseli zverejňovať zoznam neplatičov, medzi ktorých patríte iste aj Vy, keď ste zareagovali. Keby tak všetci boli zaplatili do 30.6. bežného roka. ako to nariaďuje náš Zborový štatút, tak sme si nemuseli takto dopisovať. Miesto tohoto som mohol urobiť niečo iného, možno viac pastorálnych návštev a iných dôležitejších vecí.

Prajem Vám a všetkým čo toto budú čítať požehnaný vrcholiaci čas adventu a prípravy na prijatie nášho Pána, Váš zborový farár

Chcel by som sa spýtat pána farára či je správne,že zverejnil na tejto stránke neplatičov .Ja si myslím že to nie je správne,lebo je to zasahovanie do súkromia každého jedného človeka čo je na tom zozname a je úplne jedno či nezaplatil 100 alebo 1500sk.A ešte ich farebne zvýraznit´to sa mi zdá úplne zvrátené.Ďakujem.
Od poved pre ja: každú nedeľu v kostole vo Vrbovom na pravidelných bohoslužbách
pre Štefan : Kedy a kde?
Odpoveď pre ja: Myslím si, že odpovedať v krátkosti na takúto otázku nie je možne ak máš záujem rad sa s Tebou stretnem a môžme sa o tom porozprávať
09.06.2012 21:55:28
ecavvrbove
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one