Scénar slávnostného galavečera 17.10.2009

Bratia a sestry,

ak si chcete pozrieť videoukážky zo slávnosti ako aj prečítať si čo prináša Piešťanský týždeň, tu sú odkazy na webové stránky:

http://www.youtube.com/watch?v=U3oDdoRgNCE&feature=player_embedded  video - začiatok slávnosti

 

http://www.youtube.com/watch?v=MDbgaOSmLXY&feature=player_embedded

Biskup Milan Krivda na kazateľnici

 

http://www.piestanskytyzden.sk/rubriky/region/detail-clanku/vrbovcania-slavili-80-vyrocie-posvaetenia-chramu-2844/

Piešťanský týždeň – o našej slávnosti

 

 

PROGRAM

SLÁVNOSTNÉHO GALAVEČERA

K 80. VÝROČIU PAMIATKY POSVÄTENIA CHRÁMU

VRBOVÉ 18. 10. 2009 o 18.00 hod.

 

Projekcia na plátno: Vítame všetkých účastníkov slávnostného gala večera

 

Moderátor: Mgr. Miroslav Jäger

     Boží chrám

     Postavil si pre mňa tento Boží chrám, s tebou sa tu stále zhováram, či radosť, bolesť, alebo iné v srdci mám, vždy sa len tebe spovedám. Ty počúvaš moje slová, aj keď sú tie isté,  znova a znova. Do môjho srdca mi trošku  zo svojej sily dáš, svojou nekonečnou láskou slzy mi z tváre utieraš. Ďakujem ti za tento Boží chrám, ďakujem ti, Pane Bože, že ťa mám .

 

     Milí a vzácni hostia, bratia a sestry, milí spoluobčania. Žalmista v Ž 90 hovorí že čas nášho života je 70 pri dobrej sile 80 rokov. No  toto neplatí pre náš chrám, ktorý jubiluje a ktorý sa dožíva po tieto dni 80 rokov. Prišli sme dnes v podvečer aby sme na slávnostnom gala večere uvili spoločne kytičku zo slova a hudby, prezentácie, spevu i tanca a venovali ju nášmu jubilantovi.

     Dovoľte aby som tu dnes večer privítal zástupcom samosprávy, pána primátora Dr. Ivana Borovského s manželkou, starostku obce Prašník Ing. Zuzanu Jurčovú s manželom, našich vzácnych hostí z partnerského mesta Allstedt na čele s pánom Oberbürgermaistrom Jürgenom Richterom a pánom farárom Joachimom Justusom Briethauptom, ďalej vítame aj hostí z Maďarska na čele s Gregorom Papučekom, našich spolubratov z rímskokatolíckej farnosti (Mgr. Daniel Lukačovič, Mgr. Ivan Ružička), rehoľné sestričky z kláštora Premonštrátok, vítame členov zo susedného zboru Piešťany na čele s predsedníctvom zboru, všetkých účinkujúcich a najmä Vás, ktorí ste dnes večer prišli sa s nami spolu tešiť a radovať.

     Na úvod si pozrite prezentáciu z otvorenia jubilejného roka z 1. júna 2008, keď sme si pripomínali 80. rokov od položenia základného kameňa. Po prezentácii podfarbenej organovou skladbou od autora Mikuláša Schneidera Trnavského na našom generálne obnovenom organe, si vypočujeme biblickú pieseň od Antonína Dvořáka, Hospodin jest můj pastýř, v podaní Michaely Fidlerovej. Sprevádzať ju bude Dr. Petra Cmarková -  Breče.

 

1. Prezentácia: 80. výročie položenia základného kameňa 1.6.2008                                 

 

2. A. Dvořák: Biblické písně - Hospodin jest můj pastýř...     

spev: Michaela Fidlerová

sprievod: PaedDr. Petra Cmarková - Breče 

 

Moderátor:

     Aj Vy zvyknete prosiť? Nemyslím zrovná prosíkať o eurá alebo o šťastie na písomke, ale mám na mysli prosiť o niečo. A o čo by ste mohli prosiť?

Prosiť o vyslyšanie. Nie, nebudem zachádzať do detailov typu, modlím sa a prosím. Ale isto sa aj Vám stalo, že ste len tak mimovoľne poprosili o niečo. O zdravie, isto ste si už vzdychli a pri bolesti trebárs rozbitého kolena ste poprosili o to, aby Vás už nebolelo.

Prosiť o dobrú náladu. Keď sa ráno prebudíte a ešte ani z postele nevstanete (a ani ľavou nohou) a už máte zlú náladu. Vtedy ste možno poprosili o dobrú náladu, o to, aby sa Vám darilo.

Prosiť o niečo pre niekoho. Máte kamaráta, ktorý má postihnutie. Rozumie Vám, rozprávate sa, hráte sa, zažívate kopec spoločných zážitkov, no on je proste postihnutý. Niečo mu hneď nedopáli, alebo by sa len hral s Vami, alebo možno sa má ešte horšie. Možno nemôže chodiť, musí byť na vozíku. Vtedy tiež isto vyslovíte prosbu, aby sa mal lepšie, aby vyzdravel, aby začal aspoň chodiť, možno viac a čistejšie rozprávať.

Prosiť sa dá naozaj o veľa vecí. Možno občas prosím, aby už bol koniec, alebo aby všetko išlo pomalšie, alebo aby sa všetko ešte zrýchlilo. Sám neviem, kedy a ako prosím. A o prosbe hovorí aj báseň J. Koštialika – Krásnohorského, ktorú zarecituje Mgr. Božena Kamenická. Po jej prednese si vypočujeme skladbu J. S. Bach: Patrita č. 2, d – mol, časti: Allemande, Gigue. Na husliach hrá Jakub Chlepko.

 

3. J. Koštialik - Krásnohorský - Prosba ...

recituje: Mgr. Božena Kamenická

 

Ó, Bože náš na výsosti,

popraj nám Tvojej milosti,

vzbuď v nás lásku, obetavosť,

v predsavzatí vytrvalosť.

 

Naše snahy, naše ciele

nech korenia v svätom diele,

v Tvojom slove zrod majú,

cirkvi, rodu prospievajú.

 

Daj nám poznať najprv seba,

potom veľkosť Tvojho diela,

obnoviť sa nielen v rúchu,

ale v pravde, v Tvojom duchu.

 

V prácach popraj zmužilosti,

v cirkvi našej oddanosti,

nedaj zblúdiť v mýlne cesty,

do záhuby, do neresti.

 

Ó, splň, Pane, naše prianie,

daj síl plniť prikázanie,

zo života radosť, krásu,

nájsť len v Tebe – svoju spásu.

 

4. J. S. Bach: Patrita č. 2, d – mol, časti: Allemande, Gigue

husle: Jakub Chlepko

 

Moderátor:

     Čarovné husle dozneli a náš slávnostný galavečer pokračuje. Neraz si človek tejto doby kladie otázku, či je ozaj Pán pri mne, či je so mnou v každom čase, či ma sprevádza na každom kroku. J.S.Bach v krásnej skladbe Bis du bei mir – Ty si pre mne... vyspieval, že Pán je s nami na každom kroku, dokonca aj pri umieraní. Teraz si vypočujme túto skladbu, ktorú zaspieva Dr. Petra Cmarková – Breče. Na organe sprevádza Ing. Jarmila Zeleňáková. Po jej doznení nám Petra Cmarková spolu s Michaelou Fidlerovou zaspievajú pieseň od Césara Franca: Panis angelikus, v preklade chlieb anjelský. Sprevádza opäť Jarmila Zeleňáková.   

 

5. J. S . Bach: Bist du bei mir... (Ty si pri mne...) BWV 508     

    spev: PaedDr. Petra Cmarková - Breče  

    sprievod: Ing. Jarmila Zeleňáková

 

    Cesar Franck: Panis angelicus   (Chlieb anjelský)                

    spev: PaeDr. Petra Cmarková – Breče, Michaela Fidlerová   

    sprievod: Ing. Jarmila Zeleňáková

 

Moderátor:

     Som veľmi rád a v srdci prežívam radosť, že nášho jubilanta - mladíka - prišli pozdraviť aj naši spolubratia a spolusestry z rímskokatolíckej farnosti. Poprosím teraz, aby ku mne prišla vždy pozitívne naladená, usmiata a radosť rozdávajúca spolusestra Mgr. Barborka Mináriková, ktorá uvedie ďalšie číslo nášho programu.

 

6. Benedicat                                                                                 5

Benedicat Tibi Dominus et custodiat te,

ostendat faciem suam tibi et misereatur tui,

convertat vultum suum ad te et det tibi pacem,

Dominus benedicat, frater Leo te.

 

Pán nech ta požehnáva a chráni,

nech ti ukáže svoju tvar a je k tebe milostivý,

nech k tebe obráti svoj zrak a daruje ti svoj pokoj,

Pán nech ta požehnáva, brat Leo.

autor tanca: Pavol Danko

tanec uvedie Mgr. Barbora Mináriková

tancujú deti a mládež z Gorazdíka 

 

Moderátor:

     Staré veci sa pominuli a hľa nastali nové. Takto to čítame v Písme svätom. A prečo to spomínam? Lebo aj v našom zbore sa pred 81. rokmi staré pominulo a hľa je tu náš jubilant. Starý tolerančný kostol z roku 1784, ktorý slúžil 144 rokov bol v dezolátnom stave. Senior Bodnár v historických dokumentoch píše:

     „Ale napriek novej streche po uplynutých rokoch bol kostol v tak smutnom stave, že z vnútra úplne odpudzoval. Bol obyčajnými kamennými šlopami dláždený, stolice z práchnivené a povyvaľované, drevená povaľ červotočom prejdená, takže na vianočné sviatky 1926 luster z polohnilého povalového trámu sa úplne rozlazil a padol na zem, takže sa celý na kusy roztrieskal. To bol asi pokyn Boží, aby sa so stavbou nového kostola neodkladalo, váľkové múry boly z vonku tak dažďom ošľahané, že vakovka miestami zmizla a surová tehla od dažďov na blato sa obracala, zvlášť od západnej strany. A preto už v zápisnici kanonickej vizitácie z roku 1903 je poznačené: „Kostol roku 1784 vystavený prevažne z mäkkého materiálu, je už tak zošli, že sa základnej opravy dovoláva.“

     Milí priatelia, teraz si pozrite ďalšiu prezentáciu, ako chrám vyzeral, a ako naši predkovia  pred 81 rokmi začali rozoberať starý a potom stavať nový kostol. Organová skladba ktorá bude znieť počas prezentácie je od skladateľa Rittera. Nahrávka skladby bola urobená na našom organe. Po skončení prezentácie si vypočujeme skladbu od  Eugena Ysaÿe: Sonáta č. 2, časť Obsession. Na husliach hrá opäť Jakub Chlepko

 

7. Prezentácia: Búranie starého a stavanie nového kostola

 

8. Eugen Ysaÿe: Sonáta č. 2, časť Obsession

husle: Jakub Chlepko

 

Moderátor:

     Milí priatelia, viete čím sa inšpiroval vrbovský rodák, národovec a biskup Trnavskej diecézy Dr. Pavel Jantausch? No predsa našim jubilantom, naším chrámom. Po posviacke v roku 1929 sa inšpiroval touto stavbou a preto keď nedostali povolenie zbúrať starý chrám zo 14. storočia, sa rozhodol postaviť v našom meste Kláštor Pia XI aj s kaplnkou, kde žijú a pracujú naše rehoľné sestričky Premonštrátky. Prijali pozvanie a chcú aj oni prispieť kvietkom do nádhernej kytice, ktorú dnes spoločne splietame pre nášho jubilanta. Rozhodli sa, že nám zaspievajú dve piesne: 1. Bohu chvála nekonečná... a 2. Keď skrývaš ma sám vo svojom náručí. 

     Po ich vystúpení si vypočujeme našu zborovú kantorku ses. Ing. Zeleňákovú, ktorá zahrá  organovú skladbu Ježiš moja radosť od Johana Crügera a J. G. Walther. Počas tejto skladby si budete môcť pozrieť ďalšiu prezentáciu, ako sme opravovali bývalú školu, terajší zborový dom, nakoľko nám veľmi začal vlhnúť, ktorého 75. výročie položenia základného kameňa a postavenia si tiež po tieto dni pripomíname.

 

9. Spevokol:                                                                                  

1. Bohu chvála nekonečná....

2. Keď skrývaš ma sám vo svojom náručí 

sestry Premonštrátky z kláštora Pia XI.

 

10. Joh. Crüger, J.G. Walther: Ježiš moja radosť                   

organ: Ing. Jarmila Zeleňáková             

Počas hry pustiť prezentáciu Zborový dom 1934 - 2009

 

Moderátor:

Kríž – Ako to môže Boh dopustiť? Toto bola téma štvrtého dňa medzinárodnej evanjelizácie ProChrist z mesta Chemnitz. Bolo to 2. apríla, keď sme uvažovali v ten večer nad utrpením a núdzou vo svete, a do modlitieb sme zahŕňali aj našu obyvateľku a spolusestru vo viere Barborku Minárikovú, ktorá sa rozhodla ísť na 9 mesiacov do Afriky, medzi deti, postihnuté vírusom HIV. Tam sa naučila ich domorodému jazyku. Teraz nám s deťmi a mládežou zo speváckeho zboru Gorazdík zaspievajú 4 piesne. Prvú s názvom Avulekile - v jazyku siSwati z Juhoafrickej republiky, druhú a tretiu v slovenčine s názvom: Tak málo stačí a Choďte do celého sveta. Posledná bude pieseň Lende mbele v jazyku kiSwahili z Kene.

 

11. Spevokol „GORAZDÍK“        (Počas spevu africkej piesne spustiť fotografie v súbore Afrika)                                              

      1. Avulekile - v jazyku siSwati (Juhoafrická republika)

     Avulekile amasango, ayayayi iyo,   Amen.

     Brány do Neba sú otvorené.

     Thina siphum emqamlezweni, sithethelelwi izono,

     sisindisiwe ayayi iyo,   Amen.

     Nemusíme sa báť, naše hriechy sú odpustené.

     Isango lezulu nguJesu, ayayai iyo,    Amen.

     Ježiš je cesta do Neba.

     2. Tak málo stačí                                                                   

     3. Chodte do celeho sveta                                                        

    4. Lende mbele - v jazyku kiSwahili (Kena)                           

   /:Lende mbele injili yo, Iende mbele

     Lende mbele injili ya Jesu iende mbele.:/

     Ndyio maana tunasema iende mbele,

     ndyo maana tunasema iende mbele.:/

     Nech ide vpred, nechajte Slovo Pána ísť pred nami,

     to je to, čo spievame, nech ide vpredu.

 

Moderátor:

     Aranžovanie kytice pre nášho jubilanta sa pomaly, ale isto blíži do finále. Keď doplníme ešte pár kvietkov, pestrá kytička slova, hudby, tanca i spevu bude dokončená. Iného nám už potom neostane, ako ju odovzdať jubilantovi. A aby bola v plnej kráse, vypočujme si ešte skladbu J. S. Bach: Suita D – dur, časti: 1. Preludium, 2. Courante.   Na gitare zahrá Jozef Srogončík.

     Po doznení tejto skladby nám zaznie báseň od Boženy Križanovej: Modlitba Pánova. Recituje Mgr. Mária Adamcová. A na úplný záver to bude  organová skladba od Johanna Michaela Bacha, ktorá sa pripisuje J. S. Bachovi: Ein feste Burg ist unser Gott.... BWV 720  organ rozozvučí Ing. Jarmila Zeleňáková.                                  

 

12. J. S. Bach: Suita D – dur, časti: 1. Preludium, 2. Courante,  

gitara: Jozef Srogončík

 

13. Božena Križanová: Modlitba Pánova

recituje: Mgr. Mária Adamcová

 

Otče náš, ktorý v nebesiach si, v tej ríši dobra, pravdy krásy

a čistej vznešenej lásky, kde nikto nezná slzy, vrásky

a nevie, čo je bolesť strach.

 

Otče náš, ktorý si v nebesiach, buď Tvoje meno posvätené!

Meno, v ktorom radcu známe, keď je srdce opustené

a niekto nás trpko sklame...

Tešiteľu s láskou otca, silný všemohúci vodca,

ktorý budíš deď sa drieme, buď Tvoje meno posvätené!

 

A pošli kráľovstvo svoje k nám, kráľovstvo, v ktorom lásky plam

a pokoj milosrdne vládne, čo nie je klamné ani zradné.

Kráľu, čo stieraš slzy, znoje, príď k nám kráľovstvo Tvoje!

Vôľa Tvoja, z ríše raja, z čarokrásneho toho kraja,

pred ňou sa klonia cherubíni a miznú bôle, žiale, stíny,

ó Bože mocný, Bože velebný – buď ako v nebi, tak aj na zemi.

 

Ťažko žiť tu – v plači ríši, v zemi hladu a strádania,

kde často Ťa neznajú najbližší a si už na kraji zúfania,

kde zriedka nasýtia ples, chlieb náš vezdejší, daj nám dnes!

Často hrešíme proti Tebe, repceme na svojom žitia chlebe,

zabúdame na Tvoju lásku.

 

Ó Bože, pre borbu našu ťažkú, v nejž sú len samé mraky, stíny,

odpusť nám naše časté viny! Prosíme Ťa, Otče – v naše cesty,

často sa valí pokušenie a pomoci žiadnej nie je,

majáku, ani kotvy, hviezdy – ó, pomôž, keď strach, bázeň, chvenie,

a neuvoď nás v pokušenie!

 

Tiež zbav nás od zlého, Bože, veď nám iný nepomôže.

Však všetka sláva, moc i sila, čo by i na zemi žila

a vo vesmíre kraľovanie je Tvoje, všemohúci Pane!

Navždy a naveky, jak prvý začal deň 

skončil ďaleký tajomný čas. – Amen.

 

14. Johann Michael Bach: Ein feste Burg ist unser Gott.... BWV 720                                                                                                            

(pripisuje sa J. S. Bachovi)

 organ: Ing. Jarmila Zeleňáková                                 

 

Moderátor:

     Aranžovanie krásnej kytice pre jubilanta sme práve dokončili. Pre všetkým, ktorí sa na jej aranžovaní podieľali, vyprosujeme Božie požehnanie a všetkým patrí srdečná a úprimná vďaka a veľký potlesk. A tu je tá kytica, milý náš jubilant.. 

 

V závere z projektora pustiť obrázok kytice s prianím a poďakovaním

Scénar, dramaturgia, réžia, výroba prezentácie: Mgr. Miroslav Jäger

25.10.2009 15:39:46
ecavvrbove
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one