Rozoberanie starého a stavanie nového

Milí návštevníci našej webovej stránky,

prinášame vám staré dobové fotografie z búrania starého tolerančného chrámu, ktorý bol posvätený v 16. nedeľu po Svätej Trojici v roku 1784 (27.9.2009 si pripomienieme 225. výročie na bohoslužbách) a následné fotodokumentáciu zo stavby nového terajšieho chrámu, ktorého 80. výročie posvätenia si pripomenieme na slávnostných službách Božích. Služby Božie budú v 19. nedeľu po Svätej Trojici 18. októbra 2009 o 9.30 hod. Už dnes na túto slávnosť s láskou pozývame každého jedného člena nášho zboru, ako aj bratov a sestry zo susedných cirkevných zborov.                                                     

01 Konfirmácia 1927.jpg
02 Konfirmácia 1928.jpg
03 Starý kostol z predu 1928.jpg
04 Búranie kostola 22.3.1928.jpg
05 Búranie kostola apríl 1928.jpg
07 Po rozobraní kostola apríl 1928.jpg
06 Apríl 1928.jpg
08 Sprievod pre základný kameň 3.6.1928.jpg
09 Dovezenie základného kameňa 3.6.1928.jpg
10 Položenie základného kameňa 3.6.1928.jpg
11 Júl 1928.jpg
12 August 1928.jpg
13 Šalovanie klenby.jpg
14 Práca pri klenbách.jpg
15 Robotníci pri stavbe.jpg
16 September 1928.jpg
17 Žiaci evanjelickej školy na stavbe.jpg
18 Október 1928.jpg
19 Stavebný výbor pri kostole.jpg
20 December 1928.jpg
22 Služby Božie na Dúbrave.jpg
21 December - Vianoce 1928.jpg
23 Na Dúbrave služby Božie.jpg
24 Služby Božie u Fajnorov.jpg
25 Oprava veže v apríli 1929.jpg
26 Nový chrám pred posviackou 1929.jpg
27 Posviacka 6.10.1929.jpg
28 Stavebný výbor.jpg
29 Naklonenie kríža po zemetrasení 6.3.1930.jpg
20.02.2013 18:57:08
ecavvrbove
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one