Kladenie a posviacka základného kameňa

Text na základnom kameni:

Doufejtež v Hospodinu, v Hospodinu jest skála věčná.       Izaiáš 26,4.

Sprievod cez mesto na železničnú stanicu

Sprievod cez mesto na železničnú stanicu

Späť cesta s kameňom ku stavenisku

Späť cesta s kameňom ku stavenisku

Samotný akt posviacky kameňa

Samotný akt posviacky kameňa

03.06.2008 18:44:22
ecavvrbove
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one