HOSPODÁRENIE ZBORU

Hospodárenie I. polrok 2012.pdf  90.38kB

Bratia a sestry,


zborové presbyterstvo na svojom zasadnutí 13. júla 2012 sa zaoberalo aj hospodárením nášho zboru za prvý polrok 2012 a vzalo hospodárenie na vedomie. Schvaľovať sa bude až celoročné hospodárenie na výročnom kovente, naokoľko Synoda zrušila polročné výkazy Hospodárenia, ktoré sa posielali vyššej COJ -seniorátu.

Hospodárenie za r. 2011.pdf  89.78kB

Bratia a sestry,


prinášame Vám v prílohe prehľad hospodárenia nášho cirkevného zboru za uplynulý rok 2011.


Dňa 28. januára 2012 sa stretne zborový hospodársky výbor a revízna komisia, ktorá prevedie revíziu účtov a po jej ukončení bude vydaná Správa o hospodárení za rok 2011 a bude predložený návrh Rozpočtu na rok 2012. Hospodárenie ako aj Rozpočet budú schvaľované na výročnom konvente 4. marca 2012. 

HOSPODÁRENIE ZA I. polrok 2011.pdf  89.73kB

Milé sestry a milí bratia,


za nami je polovica roka 2011 a my Vám predkladáme informáciu o tom, ako sme hospodárili a nakladali s finančnými prostriedkami, ktoré dávate vo forme povinného cirkevného príspevku (CP) ako i milodarov a ofier.


     Hospodárenie skončilo so schodkom mínusovým v sume - 1.279,01 €. Je to dôsledok aj toho, že si ako členovia neplníme svoje povinnosti, ktoré nám vyplývajú tak z cirkevných zákonov ako aj nášho zborového Štatútu.


     K 30.6.2011 ako to stanovuje zborový Štatút už mal mať každá zaplatený CP. Túto povinnosť si splnilo z 1.022 členov len 325, ktorým aj na tomto mieste ďakujeme.


     Zo 731 pravidelne každý rok si platiacich členov CP nezaplatilo tento ešte 406 čo robí sumu 4.436,37 €.


     Zostáva 291 dlhoročných neplatičov, ktorí už cirkevnému zboru dlhujú na CP do dnešného dňa sumu 14.240,- €.


     Spolu teda dlh na CP činí 18.676,37 €, čo na staré koruny robí 442.140,- SKK.  


 

Hospodárenie za I. štvrťrok 2011.pdf  89.81kB

V prílohe podávame prehľad hospodárenia Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Vrbové za I. štvrťrok 2011.  Hospodárenie skončilo so schodkom - 292,56 €.

Výkaz o hospodárení CZ ECAV Vrbové za obdobie od 01.01.2009 do 30.09.2009.pdf  107.7kB

Bratia a sestry, prinášame Vám prehľad hospodárenia zboru za 9. mesiacov roka 2009, ako bude predložený na presbyterstve 2. októbra 2009 o 18.15 hod.

smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one