INFO O HOSPODÁRENÍ ZA I. polrok 2009

Výkaz o hospodáreni CZ Vrbové za obdobie 01.01.2009 - 30.6.2009.pdf  107.88kB
Bratia a sestry, milí členovia cirkevného zboru!

 

     Skončil sa prvý polrok, keď podľa štatútu zboru by už mal mať každý člen zboru vyrovnaný cirkevný príspevok na tento rok, ktorý činí spolu 10,- € na dospelého a 5,- € na dieťa do konfirmácie.

 

Z 1.032 evidovaných členov má k 30.6.2009 zaplatený CP len 337 členov, čo je 32,65 %, teda ani nie polovica členov zboru.

 

     Okrem toho do dnešného dňa si nevyrovnalo CP za minulé roky spolu 348 členov, ktorí dlhujú zboru celkovú čiastku 7.825,47 € (235.750,- SK). Za jednotlivé obce to robí nasledovne: Borovce 4, Dechtice 3, Chtelnica 2, Kočín 5, Krakovany 5, Šterusy 5, Trebatice 2, Prašník 132 a Vrbové 190 členov zboru.       

 

     Preto aj touto cestou sa obraciame na všetkých členov, ktorí si do stanoveného termínu neuhradili svoj príspevok, aby tak urobili čo najskôr.

 

     K 1. júlu 2009 máme splatiť už len pôžičku voči Nemeckej diakoni s sume 2.750,- Euro, čo činí v korunách 82.846,50 Sk bez úrokov.

 

     V prílohe si môžete pozrieť hospodárenie nášho zboru za I. polrok 2009.
02.07.2009 21:56:21
ecavvrbove
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one