Hospodárenie za I. polrok 2011

HOSPODÁRENIE ZA I. polrok 2011.pdf  89.73kB

Milé sestry a milí bratia,


za nami je polovica roka 2011 a my Vám predkladáme informáciu o tom, ako sme hospodárili a nakladali s finančnými prostriedkami, ktoré dávate vo forme povinného cirkevného príspevku (CP) ako i milodarov a ofier.


     Hospodárenie skončilo so schodkom mínusovým v sume - 1.279,01 €. Je to dôsledok aj toho, že si ako členovia neplníme svoje povinnosti, ktoré nám vyplývajú tak z cirkevných zákonov ako aj nášho zborového Štatútu.


     K 30.6.2011 ako to stanovuje zborový Štatút už mal mať každá zaplatený CP. Túto povinnosť si splnilo z 1.022 členov len 325, ktorým aj na tomto mieste ďakujeme.


     Zo 731 pravidelne každý rok si platiacich členov CP nezaplatilo tento ešte 406 čo robí sumu 4.436,37 €.


     Zostáva 291 dlhoročných neplatičov, ktorí už cirkevnému zboru dlhujú na CP do dnešného dňa sumu 14.240,- €.


     Spolu teda dlh na CP činí 18.676,37 €, čo na staré koruny robí 442.140,- SKK.  


 

02.07.2011 09:29:22
ecavvrbove
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one