ČLENOVIA PRESBYTERSTVA

 
Členovia presbyterstva 2012 - 2018

Z O Z N A M

ZBOROVÉHO PRESBYTERSTVA CZ ECAV NA SLOVENSKU VRBOVÉ

 

01. Mgr. Dana Murínová, zborová farárka - Vrbové                                

02. PhDr. Jana Miklášová, zást. zbor. dozorcu - Vrbové                    

03. Judita Sedláková, zást. zbor. dozorcu - Prašník                           

04. RNDr. Ľudovít Kuruc, CSc. Zást. Zbor. dozorcu - Vrbové         

05. zborový kurátor, t. č. neobsadené 

06. Viliam Kázik, filiálny kurátor - Prašník   

07. zborový kantor, t. č. neobsadené 

08. Ing. Zlatica Gábrišová, predsed. hosp. výboru - Prašník              

09. Mgr. Božena Kamenická, preds. revíz. výboru - Vrbové  

10. JUDr. Anna Nosková, zapisovateľka - Prašník                              

11. Bc. Anna Boškovičová, účtovníčka - Vrbové                               

12. Mgr. Emília Školudová, pokladníčka - Prašník                              

13. Edita Jägrová, kostolníčka a katechétka - Vrbové                        

14. Zuzana Bubláveková - Vrbové                                                     

15. Ing. Ivan Durec - Vrbové                                                               

16. Eva Dvorská - Vrbové                                                                   

17. Štefan Fajnor - Prašník                                                                 

18. Ing. Paulína Lisá - Šípkové                                                            

19. Emília Nosková - Prašník                                                              

20. Pavol Svetlík - Vrbové                                                                  

21. Štefan Zámečník - Dolný Lopášov                                                

 

 

Náhradní presbyteri:

 

22. Anna Igazová - Vrbové                                                                 

23. Ing. Dušan Lajda - Vrbové                                                           

24. Vlasta Hornáčková - Prašník

25. Anna Mosná - Prašník                                                       

smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one