ČLENOVIA PRESBYTERSTVA

 
Členovia presbyterstva 2018 - 2024

Z O Z N A M

ZBOROVÉHO PRESBYTERSTVA CZ ECAV NA SLOVENSKU VRBOVÉ

 

01. Mgr. Dana Murínová, zborová farárka                                 

02. PhDr. Jana Miklášová, zborová dozorkyňa                     

03. Judita Sedláková, 1. zástupca zbor. dozorcu                            

04. Ján Kacz, 2. zástupca zbor. dozorcu          

05. Eva Dvorská, zborová kurátorka  

06. Štefan Fajnor, filiálny kurátor    

07. Ing. Jarmila Zeleňáková, zborová kantorka  

08. predseda hosp. výboru, t.č. neobsadené              

09. Ing. Pavlína Lisá, preds. revíz. výboru   

10. JUDr. Anna Nosková, zapisovateľka                              

11. Ing. Zlatica Gabrišová, účtovníčka                                

12. Mgr. Emília Školudová, pokladníčka                              

13. Zuzana Bubláveková, kostolníčka                         

14. MUDr. Janka Trgalová                                                      

15. Zuzana Dobrovodská                                                               

16. Anna Igazová                                                                   

17. Anna Flohová - Kotrlová                                                                 

18. Ján Višňovský                                                            

19. Ing. Kornel Lisý                                                              

20. Ing. Darina Mosná                                                                  

21. Pavol Svetlík                                                

 

 

Náhradní presbyteri:

 

22. Anna Mosná                                                                 

23. Alena Víťazková                                                           

24. t.č. neobsadené

25. t.č. neobsadené                                                       

smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one