V piatok 04.07 2008 o 09.00 hod. sa na seniorskom úrade vo Vrbovom zišla komisia na otváranie hlasov na voľbu seniora.
     Komisia hlasy otvorila, skontrolovala ich správnosť, spočítala ich a oficiálne vyhlásila výsledok všetkým cirkevným zborom v BA senioráte.
     Na voľbách bolo prítomných spolu 2.065 členov oprávnených hlasovať.
     Odovzdaných hlasov bolo 2.031, z ktorých sa berie nadpolovičná väčšina.
       Navrhnutým kandidátom boli odovzdané nasledovné hlasy: Mgr. Pavlovi KOLLÁROVI bolo odovzdaných 670 platných hlasov, čo je 32,99% odovzdaných hlasov.
  Mgr. Borisovi MIŠINOVI  bolo odovzdaných 1.311  platných hlasov, čo je 64,55% odovzdaných hlasov.
    Za seniora Bratislavského seniorátu bol zvolený brat Mgr. Boris MIŠINA.
     Voľba nadobudne právoplatnosť dňa 20. júla 2008 po uplynutí 15 dňovej apelačnej doby.
     Výsledok volieb bude vyhlásený na hlavných službách Božích v 7. nedeľu po Svätej Trojici 06.7.2008 v rámci oznamov.
04.07.2008 19:18:18
ecavvrbove
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one